Rímsy

Prepojovacie prvky medzi strechou a fasádou, dekoračné doplnky okenných profilov:

  • doplnok zateplenia
  • optické členenie poschodí
  • možnosť dodania rôznych tvarov profilov