Magazín

Prvá realizácia plochej strechy na Slovensku s unikátnym atikovým prvkom od Austrothermu

 

V máji 2020 bola dokončená práca na dvoch rodinných domoch v Bratislave. Išlo o prácu na plochých strechách s využitím Atikového prvku od spoločnosti Austrotherm. Prácu realizovala firma KANVOD spol., s.r.o. a na jej realizáciu použila Atiku šírky 400 mm a výšky 700 mm, čo predstavuje približne 55 metrov na jeden dom. Keďže boli realizované dva domy, jednalo sa dokopy o 110 metrov. Plochá strecha bola zateplená s polystyrénom Austrotherm EPS 150 a na terasy sa aplikoval polystyrén Austrotherm  EPS 200.

    

Kvalita bola pri výbere produktu prvoradá

Atikový prvok od spoločnosti Austrotherm je vynikajúco izolujúci prefabrikovaný prvok a je vhodný na zhotovenie staticky nenamáhaných atík. Je možné s ním zhotoviť atiku plochých striech a predstavuje pre zhotoviteľa rýchlu, jednoduchú a nákladovo efektívnu alternatívu k tradičnej atike. Ako uvádza realizázor prác p. Ligocký, práve to bol jeden z hlavných dôvodov prečo sa spoločnosť KANVOD spol, s. r. o. rozhodla pre Atikový prvok od spoločnosti Austrotherm.

   

,,Kvalita produktu Austrotherm - Atikový prvok nám urýchlila realizáciu stavby. So spoločnosťou Austrotherm sme pracovali aj v minulosti a práca bola taktiež bezproblémová.”Ján Ligocký, realizátor, KANVOD spol., s. r. o.

Hlavné výhody Atikového prvku

Nakoľko je pri práci s Austrotherm Atikovým prvkom  potrebných menej pracovných krokov, urýchlilo sa tým celkové zhotovenie atiky. Austrotherm Atikový prvok je štandardne vyrábaný v šírke 30 až 50 cm, vo výške 40 až 70 cm a v dĺžke 200 cm. V tomto prípade sa použila Atika so šírkou 40 cm a výškou 70 cm. V prípade potreby vie spoločnosť Austrotherm dodať Atikový prvok takmer v akýchkoľvek rozmeroch.

Pracovné kroky potrebné na prácu s Atikovým prvkom:

                                                                

,,Na prácu s Atikovým prvokom od spoločnosti Austrotherm je potrebných menej pracovných krokov.”

Vďaka nízkej hmotnosti umožnil Atikový prvok od spoločnosti Austrotherm jednoduchú manipuláciu. Jeho veľká výhoda je aj v tom, že v porovnaní so štandardnou atikou nemôžu vzniknúť tepelné mosty, keďže je priebeh teploty kontinuálny cez celý zateplený vonkajší plášť objektu, čo úspešne zamedzuje možnej tvorbe plesní. Tento fakt obyvatelia domov určite ocenia.

                    

,,Keďže je priebeh teploty kontinuálny, cez celý zateplený vonkajší plášť objektu nedochádza k vzniku tzv. tepelných mostov.”

Nájsť dodávateľa, ktorý venuje čas vývoju svojich produktov a snaží sa splniť požiadavky zákazníkov je vzácnosť. Austrotherm je spoločnosť, ktorá už viac ako 30 rokov vyrába tepelné izolácie a zdokonaľuje svoje produkty, aby spĺňali tie najprísnejšie normy a kritéria, ale hlavne aby spoľahlivo udržiavali teplo v stavebných objektoch.

 

Investujte do tepla rozumne. Investujte do produktov spoločnosti Austrotherm.