Základové konštrukcie, steny, podlahy v kontakte s pôdou, sokle

Sokle

Sokel tvorí spodnú časť fasády, bezprostredne nad terénom, ktorá je vystavená rôznym účinkom zaťažujúcich vplyvov, pričom špeciálna tepelná izolácia z materiálu Austrotherm XPS, odolná proti vlhkosti a tlaku, tu v plnej miere uplatní svoje výhody.

  • Rozsiahle zaťaženie vlhkosťou vyplývajúce z kontaktu s dažďom, snehom a striekajúcou vodou.
  • Zvýšená potreba tepelnej izolácie vzhľadom na tepelné mosty pri napájajúcich sa pivničných stropoch a pivničných stenách.
  • Zvýšené zaťaženie účinkami tlaku, napr. pri možnom mechanickom namáhaní pri pohybe bicyklov, malých vozidiel, pri loptových hrách a pod.

Aj kvôli vzhľadu odporúčame použiť tepelnoizolačné platne Austrotherm XPS TOP P GK so štruktúrovaným povrchom. Ich výhody – vysoká pevnosť v tlaku, takmer dokonalá odolnosť proti vlhkosti a vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti – tu nájdu vynikajúce uplatnenie. 

Skladba

Sokel podpivničených budov

1 kontaktný zatepľovací systém s fasádnymi tepelnoizolačnými platňami Austrotherm GrEPS
2 murivo 
3 Austrotherm XPS TOP P GK
4 Austrotherm XPS TOP 30 SF
5 izolácia proti vlhkosti (vodorovná) 
6 obklad 
7 poter 
8 separačná vrstva 
9 Austrotherm EPS AT-L2 Austrotherm izolačná platňa proti krokovému hluku 
10 vyrovnávacia vrstva 
11 Austrotherm XPS TOP lemovacie stratené debnenie stropu 
12 pivničné murivo 
13 separačná vrstva

Sokel pri zakladaní s doskovými základmi a protimrazovou clonou

1 kontaktný zatepľovací systém s Austrotherm EPS F GRAFIT 
2 murivo 
3 Austrotherm XPS TOP P 
4 izolácia proti vlhkosti (vodorovná) 
5 obklad
6 poter
7 Austrotherm PE penové fólie 
8 Austrotherm EPS AT-L2 izolačná platňa proti krokovému hluku

9 izolácia proti vlhkosti 
10 základová doska 
11 separačná vrstva 
12 Austrotherm XPS TOP 30 GK, Austrotherm XPS TOP 50 SF
13 ochranná separačná vrstva 
14 separačná vrstva 
15 izolácia proti vlhkosti (zvislá)

Sokel nepodpivničenej budovy na pásových základoch

1 kontaktný zatepľovací systém s Austrotherm EPS F GRAFIT 
2 murivo 
3 Austrotherm XPS TOP P 
4 izolácia proti vlhkosti (vodorovná) 
5 obklad
6 poter
7 Austrotherm PE penové fólie 
8 Austrotherm EPS AT-L2 izolačná platňa proti krokovému hluku

9 izolácia proti vlhkosti 
10 základová doska 
11 separačná vrstva 
12 Austrotherm XPS TOP 30 GK, Austrotherm XPS TOP 50 SF
13 ochranná separačná vrstva 
14 separačná vrstva 
15 izolácia proti vlhkosti (zvislá)