Magazín

Zateplenie fasády sivým polystyrénom

Použitie polystyrénu na zateplenie fasády má viacero výhod. Hlavnou je, že zateplením výrazne znížime spotrebu tepla na vykurovanie. Okrem toho sa zlepšujú hygienické a zdravotné podmienky v interiéri a zateplený objekt predstavuje pre užívateľa nielen lepší tepelný komfort v zime, ale tiež ustálenejšiu klímu počas celého roka. V čom sa líši sivý polystyrén od bieleho?

Rovnaká hrúbka, lepšie tepelnoizolačné vlastnosti

Vo všeobecnosti platí rovnica, že čím hrubšia tepelná izolácia z EPS (biely expandovaný polystyrén), tým budova dosiahne lepšie tepelnoizolačné parametre a tiež vyššiu úsporu energií. Tepelnoizolačné vlastnosti sivého polystyrénu sú však pri rovnakej hrúbke lepšie až o 23 % v porovnaní s bielym polystyrénom. To znamená, že zateplená obvodová stena dosiahne o 23 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti v porovnaní s rovnakou hrúbkou obvodovej steny s bielym EPS. 

Menšia hrúbka izolantu zároveň prináša úsporu aj na zvyšných komponentoch potrebných pre zateplenie, akými sú napr. kratšie kotevné prvky, parapety, užšie atikové plechy, ostenia okien a pod.

Lepší vďaka grafitu

Sivý polystyrén získava svoje jedinečné izolačné vlastnosti prídavkom grafitových častíc (preto sa sivému polystyrénu hovorí aj grafitový), ktoré absorbujú slnečné žiarenie. Podobne ako biely EPS je tvorený z 98 % vzduchom. Pri výrobe sa nepoužívajú žiadne nebezpečné látky, len vodná para. Ide o  materiál, ktorý je 100 % recyklovateľný a spätne využiteľný v mnohých aplikáciách.

Porovnanie tepelného odporu bieleho a grafitového EPS

Odporúčaná hodnota tepelného odporu vonkajšej steny R ≥ 4,4 m2.K/W

Biely EPS s hrúbkou 180 mm

Grafitový EPS s hrúbkou 180 mm

R = 4,615 m2.K/W

R = 5,806 m2.K/W

    VYHOVUJE

    VYHOVUJE

Grafitový EPS s hrúbkou 180 mm značne prevyšuje normou odporúčanú hodnotu tepelného odporu vonkajšej steny.

 

Praktická montáž bez problémov

Zatepľovanie s tepelnoizolačnými doskami z grafitového polystyrénu (napr. GrEPS 70 Fasádny) si nevyžaduje žiadne špeciálne postupy. To, čo platí pre biely EPS, postačuje aj v prípade použitia sivých dosiek. Práca s grafitovým polystyrénom je vďaka jeho nízkej hmotnosti veľmi jednoduchá, ľahko sa s ním manipuluje. Materiál nespôsobuje žiadne zdravotné riziká a nie je potrebné pri práci s ním používať žiadne špeciálne ochranné pomôcky alebo nástroje. Výrobcovia ale odporúčajú uskladniť dosky mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a vysokých exteriérových teplôt. 

Sivý polystyrén so špeciálnou povrchovou úpravou

Výhodné riešenie v tomto ohľade ponúka doska Austrotherm GrEPS 70 Fasádny Reflex. Výnimočná je vďaka špeciálnej povrchovej reflexnej úprave, ktorá zabraňuje prehrievaniu polystyrénu pred aplikáciou výstužnej vrstvy ETICS (vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému). Povrchová úprava tiež zvyšuje prídržnosť ďalších vrstiev ETICS na grafitový polystyrén. Vhodný je nielen na dodatočné zateplenie starších domov, ale aj na zateplenie pasívnych a nízkoenergetických domov či komerčných budov.

Polystyrén pre vysokú návratnosť

V porovnaní s ostatnými materiálmi sa zateplenie so sivým polystyrénom vyznačuje najrýchlejšou návratnosťou investícií. Rozdiel v cene izolácie zo sivého EPS s rôznymi hrúbkami je zanedbateľný v porovnaní s nevyhnutnými nákladmi na ďalšie materiály v zatepľovacom systéme, akými sú lepiaca vrstva, výstužná vrstva, finálna omietka a pod.