Magazín

Rýchle a kvalitné podbitie šikmej strechy

 

Ako je tomu pri každej stavebnej úprave, aj pri podbití šikmej strechy je dôležitý výber materiálu. Existujú rôzne názory ohľadne materiálov používaných na podbitie strechy. Najčastejšie sa v našich končinách stretávame s dvomi druhmi  podbitia - podbitie doskami a omietané podbitie.

S prvou formou, s podbitím doskami sa stretávame väčšinou v prípade vidieckych a rekreačných domov, kde sa najčastejšie používa tatranský profil. Drevo je krásny prírodný materiál, dobre sa s ním pracuje, avšak jeho údržba je náročná.

Omietané podbitie je zväčša využívané v prípade domov čí víl mestkejšieho charakteru. Pri tomto spôsobe podbitia môžeme použiť rôzne podklady, ako napríklad OSB dosku, alebo aj iné plošné stavebné materiály, na ktoré nalepíme lepidlo, zanorenú sieťku, penetráciu a navrch ako finálna pohľadová vrstva nasleduje omietka. Omietané podbitie je riešenie, ktoré je na mnoho rokov prakticky bezúdržbové. Negatívom však je, že ide o komplikované a časovo náročnejšie riešenie.

V tomto ohľade je možné použiť profesionálne predpripravené tepelnoizolačné dosky Austrotherm UNIPLATNE, vďaka ktorým sa môže podbitie šikmej strechy realizovať vo veľmi krátkom čase a to kvalitne a efektívne.

Univerzálne tepelnoizolačné dosky Austrotherm UNIPLATNE

Austrotherm UNIPLATNE  sú vodotesné, obojstranne povrchovo upravené tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu s univerzálnym využitím. Spoľahlivo poslúžia aj na podbitie presahov šikmých striech a zabezpečia potrebné tepelnoizolačné parametre, keďže dosky sú mrazuvzdorné.

UNIPLATŇA  jednoducho a rýchlo  vizuálne  zjednotí presah pod strechou. Ide o mimoriadne ľahký a tvarovateľný materiál, vďaka ktorému sa zjednodušujú a urýchľujú stavebné práce. Na úpravu tejto nenasiakavej dosky stačí bežné náradie. Osadiť svietidlá, zásuvky alebo vytvoriť stavebné otvory v podbití je veľmi jednoduché.

Jednoduchý postup pri podbíjaní šikmej strechy pomocou Austrotherm UNIPLATNE

 

Šikmá strecha pred kotvením

Pomocná konštrukcia z drevených dosiek

Pripevnené UNIPLATNE

Aplikácia finálnej omietky na UNIPLATNE

 

Legenda

  1. strešná drevená krokva
  2. drevená doska s rozmerom 100 x 20 mm (pomocná konštrukcia)
  3. UNIPLATŇA s rozmerom 30 x 600 x 2600 mm
  4. Austrotherm UNI - podložka + skrutka do dreva 5 x 60 mm
  5. odvetrávací otvor
  6. rohová lišta so sklotextilnou mriežkou
  7. presieťkovanie spojov dosiek Uniplatní (výstužná sklotextilná mriežka + lepiaca malta)
  8. penetračný náter pred aplikáciou konečných povrchových úprav
  9. tenkovrstvová silikónová omietka

 

Austrotherm UNIPLATŇA nachádza uplatnenie nielen v exteriéri, ale aj v interiéri. Je efektívnou náhradou muriva, či sadrokartónu.

Osvedčí sa napríklad pri vytváraní vnútorných deliacich stavebných konštrukcií i podhľadov. Vďaka odolnosti proti vysokému zaťaženiu z nej možno vytvoriť podkladovú vrstvu pre podlahy alebo schody, ale aj vyrovnať podklad pre lepenie obkladu a dlažby.