Novinky

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE

Ako postupovať pri podbíjaní šikmej strechy? Jednoduchým riešením je podbíjanie pomocou Uniplatne - tvrdeného extrudovaného polystyrénu s povrchovou úpravou. 

Šikmá strecha pred kotvením

Pomocná konštrukcia z drevených dosiek

Pripevnené UNIPLATNE

Aplikácia finálnej omietky na UNIPLATNE

Legenda

  1. strešná drevená krokva
  2. drevená doska s rozmerom 100 x 20 mm (pomocná konštrukcia)
  3. UNIPLATŇA s rozmerom 30 x 600 x 2600 mm
  4. kotviaca skrutka Würth Assy® 3-0 P 3,5 x 60 mm s tanierikom TIT 60
  5. odvetrávací otvor
  6. rohová lišta so sklotextilnou mriežkou
  7. presieťkovanie spojov dosiek Uniplatní (výstužná sklotextilná mriežka + lepiaca malta)
  8. penetračný náter pred aplikáciou konečných povrchových úprav
  9. tenkovrstvová silikónová omietka