Podlahové konštrukcie

Zvuková izolácia podlahy

Hluk predstavuje čoraz väčšie zaťaženie nášho životného prostredia. Ako účinné a hospodárne riešenie na vytvorenie vysokoúčinnej zvukovej izolácie proti krokovému hluku s tepelnoizolačnými vlastnosťami sa osvedčili tradičné biele, ako aj sivé spružnené platne. 

Platne Austrotherm na vytvorenie izolácie proti krokovému hluku prinášajú štyri výhody v jednej platni:

  • vytvoria izoláciu proti krokovému hluku
  • zlepšia ochranu proti zvuku šíriacemu sa vzduchom
  • poskytnú vynikajúcu tepelnú izoláciu 
  • majú minimálnu stlačiteľnosť

Výrobky

Austrotherm GrEPS T 650 pod plávajúcou podlahu

1 poter (napr. Baumit) 
2 PE-fólia 
3 Austrotherm GrEPS T 650
4 Austrotherm PE - okrajový pás 
5 vyrovnávacia vrstva podľa potreby
6 Austrotherm XPS
7 Austrotherm GrEPS 70 F

Postup realizácie zvukovej izolácie podlahy

1. Príprava povrchu 
Neupravený povrch pred kladením tepelnoizolačných platní dokonale zbavte nečistôt. Vystupujúce kúsky betónu alebo výstuže, ako aj prisušené kúsky malty treba odstrániť. Podľa potreby môžete použiť pieskové lôžko ako vyrovnávaciu vrstvu. Keď treba počítať s vlhkosťou pod izolačnými platňami použite hydroizoláciu alebo penovú fóliu.

2. Uloženie PE okrajového pásu 
Na celý obvod steny priložte vo zvislej polohe Austrotherm PE - Okrajový pás.

3. Uloženie izolačných platní
Začnite v kúte a rozkladajte platne voľne v radoch, pričom izolačné platne prikladajte tesne k sebe, aby nevznikali tepelné mosty. Striedavo začínajte s celou a polovičnou platňou a platne ukladajte so spojmi na väzbu.

4. Uloženie separačnej vrstvy 
Uložené izolačné platne zakryte separačnou vrstvou. Pásy separačnej vrstvy sa musia prekrývať min. 10 cm a musia sa vytiahnuť na všetkých stranách pri stene až po hornú hranu Austrotherm PE - okrajového pásu.

5. Nanesenie poteru 
Poter (napr. Baumit) naneste podľa návodu výrobcu.

Izolácia proti krokovému hluku pod parketami

Izolácia proti krokovému hluku sa dá pod parketami vytvoriť aj pomocou PE penových fólií Austrotherm. Vďaka bezprašnému a jednoduchému spracovaniu je tento výrobok vhodný na použitie aj pri suchom spôsobe stavania a pri stavbe prefabrikovaných domov, do plochých striech, do miestností s mokrou prevádzkou a pri sanácii starých stavieb. Bez problémov sa dá kombinovať s podlahovým vykurovaním. 

Austrotherm PE 25 penové fólie sú vhodné aj na vytvorenie separačnej a klznej vrstvy medzi poterom a neupraveným betónovým stropom. 

Pri krátkom čase na výstavbu sa po ukončení stavby môže ešte uvoľňovať vlhkosť z konštrukčných prvkov, následkom čoho môžu vznikať plesne. Pod parketové a laminátové podlahy odporúčame použiť na vytvorenie parozábrany Austrotherm PE 3/200 s nakašírovanou PE fóliou z jednej strany s presahom a lepiacou páskou.