Magazín

Tepelnoizolačný systém plochej strechy s trapézovým plechom

Zateplenie plochej strechy z expandovaného penového polystyrénu kombinovaný s minerálnou izoláciou

  • Pre veľký rozpon strechy, viac ako 6 m
  • Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
  • Výrazné zníženie hmotnosti strešného plášťa

Výhody

jednoduchá manipulácia

ľahký materiál

rozmerová a tvarová stálosť

recyklovateľný a nezávadný materiál

funkčné odvodnenie

šetrí peniaze

vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti

ihneď pochôdzne

požiarna odolnosť

Ak sa vyžaduje požiarna odolnosť strešného plášťa, prípadne splnenie kritéria BROOF (t3 alebo t4) podľa

STN 13501-5, musí skladba spĺňať špecifické požiadavky, ktoré je potrebné konzultovať.

Plochá strecha s trapézovým plechom

1. Hydroizolačná vrstva

FATRAFOL 810/V – hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC (hrúbky 1,5 mm)

2. Separačná vrstva

Sklené rúno (gramáž 120 g/m2)

alebo

TIPPTEX - textília z PP vlákna (gramáž 200 g/m2)

+ voliteľná doplnková detekčná vrstva

CONTROFOIL – vodivá, viacvrstvová, paropriepustná hliníková fólia (vhodná pre skúšky celistvosti krytiny pomocou iskrovej skúšky HVET)

3. Tepelná izolácia Austrotherm

rovné dosky + spádové dosky

Austrotherm EPS 100 (hrúbky 50 – 500 mm)

alebo

Austrotherm EPS 150 (hrúbky 50 – 500 mm)

alebo

Austrotherm EPS 200 (hrúbky 50 – 500 mm)

 

Odporúčaná hrúbka:

200 mm = Rr1* = 7,096 m2.K/W

*splnená požadovaná odporúčaná hodnota tepelného odporu pre ploché

strechy Rr1=6,5 m2.K/W podľa normy STN EN 730540-2:2012

4. Požiarna vrstva z minerálnej vlny

minerálnej izolácia - objemová hmotnosť 125 - 145 kg/m3

(hrúbky 60 mm)

5. Parozábrana

FATRAPAR – parozábrana z modifikovanej PE fólie (hrúbky 0,2 mm)

alebo

FATRABIT APP – asfaltový modifikovaný pás s nosnou vložkou zo stabilizovaného PES (hrúbky 3,0 mm)

6. Nosný trapézový plech TR

hrúbka minimálne 0,75 mm

Potrebujete poradiť ako zatepliť a odvodniť strechu?

Kontaktujte nás na: strechysymbolaustrothermpunktsk