Obvodová stena - fasáda

Fasáda

V súvislosti so zatepľovaním fasády sa často stretávame s pojmom tepelný odpor. Tepelný odpor je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie. Súčasné normy sú stanovené s ohľadom na zabránenie porúch a s ohľadom na minimálnu spotrebu energie na vykurovanie. V interiéroch domov či budov sa vykuruje vzduch, priečky,  podlahy a obvodové steny. V prípade, že sú uvedené konštrukcie studené, znižuje sa pohoda v interiéri. Podmienkou pre vytvorenie útulných miestností s dobrou tepelnou pohodou a klímou je dostatočné zateplenie obvodových múrov.

Ak ste už rozhodnutí, že idete zatepliť fasádu, dôležité je zvážiť, aký materiál použijete. Jedným z najspoľahlivejších a najpoužívanejších je polystyrén, ktorý sa dá použiť pri novostavbe aj pri rekonštrukcii staršieho domu. Použitie polystyrénu na zateplenie fasády má viacero výhod. Hlavnou je, že zateplením výrazne znížime spotrebu energie na vykurovanie. Okrem toho sa zlepšujú hygienické a zdravotné podmienky v interiéri a zateplený objekt predstavuje pre užívateľa ustálenejšiu klímu počas celého roka.

Najčastejšie sa na zateplenie fasády používa biely polystyrén (EPS), no na trhu je aj sivý polystyrén (GrEPS), ktorý vzniká pridaním grafitových častíc do polystyrénu a má až o 23 % lepšie izolačné vlastnosti v porovnaní s bielym polystyrénom. Pri sivom polystyréne je však potrebné vyhnúť sa jeho aplikácií v letných mesiacoch na priamom slnku, pretože silné slnečné lúče môžu polystyrén degradovať. Výhodné riešenie v tomto ohľade ponúka tepelnoizolačná doska Austrotherm GrEPS 70 Fasádny Reflex. Ten obsahuje povrchový reflexný náter proti priamemu slnečnému žiareniu. Má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, preto sa používa v rámci kontaktných zatepľovacích systémov. Povrchová úprava tiež zvyšuje prídržnosť ďalších vrstiev ETICS na grafitový polystyrén. Vhodný je nielen na dodatočné zateplenie starších domov, ale aj na zateplenie pasívnych a nízkoenergetických domov či komerčných budov.

 

Výhody kontaktného zatepľovacieho systému

 • tepelná pohoda pri povrchových teplotách na vnútornej strane stien do 20 °C – teplé steny,
 • enormná úspora vykurovacích nákladov vďaka fasádnym tepelnoizolačným platniam Austrotherm GrEPS a Austrotherm GrEPS Fasádny Reflex,
 • možnosť výberu hrúbky zateplenia: možnosti 6 až 50 cm,
 • vďaka kontaktnému zatepľovaciemu systému na vonkajšej strane obvodovej steny nevznikajú teplotné výkyvy a napätie v stene,
 • jednoduchý a hospodárny spôsob sanácie; pri starých stavbách je kontaktný zatepľovací systém často jediným možným spôsobom sanácie, napr. pri fasáde s trhlinami.

Vonkajší tepelnoizolačný systém - profesionálne riešenie pre novostavby a rekonštrukcie

 • enormné úspory nákladov,
 • tepelná pohoda obytného prostredia vďaka zatepleným stenám,
 • tenšia konštrukcia steny,
 • jednoduchšie a ľahšie spracovanie,
 • široké možnosti riešenia vzhľadu fasády.

Zásady pri práci s materiálom

 • Podklad musí vyhovovať požiadavkám STN 73 2901. Musí byť suchý, pevný, čistý a vhodný na vytvorenie nosného podkladu. Zvetrané alebo nesúdržné plochy treba odstrániť a upraviť. Zateplená stena nesmie byť neskôr vystavená vlhkosti.
 • Systémové komponenty sa nesmú aplikovať pri nižšej teplote ako +5 °C a ani pri priamom oslnení plochy
 • Keď sa výstužná vrstva neaplikuje do dvoch týždňov, tepelnoizolačné platne Austrotherm GrEPS znovu prebrúste.
 • Do stykových a ložných škár platní sa nesmie pretlačiť lepidlo, lebo by sa vytvorili tepelné mosty.
 • Pri práci s výrobkami Austrotherm nie je potrebné používať žiadne špeciálne ochranné pomôcky.

 

1. Soklový profil zodpovedajúci hrúbke platne upevnite pomocou kotvy a prilepte ho napr. lepidlom Baumit KantenFix.

2. Lepidlo naneste na platne Austrotherm GrEPS súvislo po obvode a v podobe terčíkov.

3. Po prebrúsení platní naneste lepidlo a umiestnite doň mriežku zo sklených vlákien (presah min.10 cm).

4. Naneste tenkovrstvovú omietku (napr. Baumit SilikonPutz, Baumit SilikatPutz) a upravte jej povrch.

5. Spracovanie musí byť vykonávané v súlade s platnými normami a pokynmi na spracovanie.

Austrotherm Resolution video

Oops, an error occurred! Code: 20240522120923362841b5