Obvodová stena - fasáda

Fasáda

Austrotherm GrEPS alebo Austrotherm Resolution aj Austrotherm EPS v kontaktnom zatepľovacom systéme je perfektné a ekologické riešenie, ktoré vyhovie všetkým požiadavkám. O vzhľade budovy vo výraznej miere rozhoduje fasáda. Dodá jej individuálny charakter a prezentuje vkus majiteľa alebo obyvateľov. To ale nie je všetko. Fasáda chráni aj pred vetrom a poveternostnými vplyvmi, horúčavou a zimou, dažďom a snehom. Tepelná izolácia fasády je preto alfou a omegou ochrany budovy – najmä pri nízkoenergetických a pasívnych domoch, ktorých funkčnosť spočíva na perfektne zateplených budovách. 

Kontaktný zatepľovací systém s mnohými výhodami

 • tepelná pohoda pri povrchových teplotách na vnútornej strane stien do 20 °C – teda teplé steny,
 • enormná úspora vykurovacích nákladov vďaka fasádnym tepelnoizolačným platniam Austrotherm EPS F, Austrotherm EPS F GRAFIT,
 • možnosť výberu hrúbky zateplenia: možnosti 6 až 50 cm,
 • vďaka kontaktnému zatepľovaciemu systému na vonkajšej strane obvodovej steny nevznikajú teplotné výkyvy a napätie v stene,
 • jednoduchý a hospodárny spôsob sanácie; pri starých stavbách je kontaktný zatepľovací systém často jediným možným spôsobom sanácie, napr. pri fasáde s trhlinami.

Vonkajší tepelnoizolačný systém - profesionálne riešenie pre novostavby a rekonštrukcie

 • enormné úspory nákladov,
 • tepelná pohoda obytného prostredia vďaka zatepleným stenám,
 • tenšia konštrukcia steny,
 • jednoduchšie a ľahšie spracovanie,
 • široké možnosti riešenia vzhľadu fasády.

Zásady pri práci s materiálom

 • Podklad musí vyhovovať požiadavkám STN 73 2901. Musí byť suchý, pevný, čistý a vhodný na vytvorenie nosného podkladu. Zvetrané alebo nesúdržné plochy treba odstrániť a upraviť. Zateplená stena nesmie byť neskôr vystavená vlhkosti.
 • Systémové komponenty sa nesmú aplikovať pri nižšej teplote ako +5 °C a ani pri priamom oslnení plochy
 • Keď sa výstužná vrstva neaplikuje do dvoch týždňov, tepelnoizolačné platne Austrotherm GrEPS znovu prebrúste.
 • Do stykových a ložných škár platní sa nesmie pretlačiť lepidlo, lebo by sa vytvorili tepelné mosty.
 • Pri práci s výrobkami Austrotherm nie je potrebné používať žiadne špeciálne ochranné pomôcky.

 

Soklový profil zodpovedajúci hrúbke platne upevnite pomocou kotvy a prilepte ho napr. lepidlom Baumit KantenFix.

Lepidlo naneste na platne Austrotherm GrEPS súvislo po obvode a v podobe terčíkov.

Po prebrúsení platní naneste lepidlo a umiestnite doň mriežku zo sklených vlákien (presah min.10 cm).

Naneste tenkovrstvovú omietku (napr. Baumit SilikonPutz, Baumit SilikatPutz) a upravte jej povrch.

Spracovanie musí byť vykonávané v súlade s platnými normami a pokynmi na spracovanie. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na +421 2 3266 1608.