Magazín

Pasívny dom

Pasívny dom predstavuje koncepciu budovy budúcnosti s čoraz významnejším potenciálom. Nepotrebuje aktívny vykurovací systém a popri extrémne nízkych nákladoch na vykurovanie zaručuje totálnu tepelnú pohodu – v zime aj v lete. 

Najdôležitejšie kritériá pasívneho domu

 • Perfektná tepelná izolácia stien, strechy a podláh
 • Žiadne tepelné mosty
 • Vzduchotesnosť
 • Komfortné vetranie

Maximálna ročná potreba tepla ≤ 15 kWh/(m²a) – čo zodpovedá cca 1,5 l vykurovacieho oleja/m² obytnej plochy za rok. 

Štandard pasívneho domu v kWh/m²a vychádza najmä z ekonomického uvažovania smerujúceho k tomu, aby sa osobitný vykurovací systém stal zbytočnosťou, lebo systém prívodu vzduchu pretransportuje požadované vykurovacie teplo. Pretrvávajúce minimálne straty tepla potrebné na nahradenie tepelnej straty spôsobenej vetraním sa v pasívnom dome takmer úplne vyrovnajú „pasívnymi“ energetickými príspevkami, ktoré nestoja nič.

Pasívne energetické príspevky

 • insolácia cez okná a iné priesvitné plochy
 • teplo pochádzajúce z osvetlenia a z elektrických prístrojov, ako aj
 • teplo, ktoré vyžaruje ľudské telo v budove

 

Pocit komfortu

Cieľom je udržať škodliviny a zdraviu škodlivé vplyvy na najnižšej možnej úrovni. 

 • Pri bežnej činnosti však každá osoba potrebuje 30 m³ čerstvého vzduchu na hodinu.
 • Komfortné vetracie systémy spĺňajú tieto požiadavky a zabezpečia hygienicky čistý vzduch v miestnostiach. A pomocou výmenníka tepla sa okrem toho ušetrí aj energia.
 • Minimálna prašnosť.
 • Alergikov nezaťažuje peľ.
 • Pachy a cigaretový dym sa odsávajú a nešíria sa v celom dome.
 • Neexistuje prievan.

Pri splnení všetkých kritérií (tepelná izolácia stien, strechy a podláh, bez výskytu tepelných mostov, vzduchotesnosť, vynikajúce komfortné vetranie) si ušetríte dokonca aj zriadenie osobitného vykurovacieho systému.