Magazín

Aký význam má zateplenie plochej strechy?

Navrhnúť správne konštrukčné riešenie plochej strechy vrátane umiestnenia tepelnej izolácie je prvý predpoklad plnenia funkcie strechy. Účelom zateplenia plochej strechy je zabrániť úniku tepla cez strop. Zabraňuje taktiež prieniku tepla, takže sa dom alebo byt v letných mesiacoch neprehrieva.

Základnú časť konštrukčného riešenia plochej strechy tvorí optimálne navrhnutá a vhodne zabudovaná tepelná izolácia a jej ochrana proti vonkajším vplyvom. Na zateplenie plochej strechy sa odporúča použiť tvrdšie materiály so zodpovedajúcou pevnosťou v tlaku. 

Pozor na chyby projektu

Správne realizovaná izolácia plochej strechy prispieva k predĺženiu životnosti celej budovy a k výraznému zníženiu energetických strát, preto sa treba vyvarovať chýb nielen pri jej zhotovovaní, ale už v samotnom návrhu. Medzi najčastejšie chyby, ku ktorým dochádza pri projektovaní, patria:

 • nesprávne navrhnutý typ konštrukcie s nevhodne použitou tepelnou izoláciou – izolácia s danými technickými parametrami nie je schopná odolávať vonkajším vplyvom alebo je nevhodne navrhnuté poradie a funkcia vrstiev;
 • poddimenzovaná hrúbka tepelnej izolácie, v dôsledku čoho dochádza k veľkým energetickým stratám a nesprávnemu fungovaniu celej strešnej konštrukcie z hľadiska účelu;

Požiadavky na strešné konštrukcie

 • odolnosť voči pôsobeniu vonkajších vplyvov
 • zaistenie tepelnej pohody vo vnútri objektu
 • ochrana interiéru pred nežiaducim hlukom
 • protipožiarna ochrana

Vďaka svojim dobrým zvukovoizolačným vlastnostiam výrobky zo sivého expandovaného polystyrénu Austrotherm GrEPS a z bieleho expandovaného polystyrénu Austrotherm EPS taktiež veľmi dobre prispievajú k ochrane vnútri objektu a pred nežiadúcim vonkajším hlukom.

Význam zateplenia polystyrénom Austrotherm

 • úspora nákladov na vykurovanie
 • skrátenie vykurovacej sezóny
 • zníženie energetickej náročnosti celého objektu
 • eliminácia tepelných mostov
 • zníženie zaťaženia konštrukcie
 • zabránenie prehrievaniu a ochladzovaniu konštrukcií

Chcete vedieť, ako si vybrať správny typ a hrúbku tepelnej izolácie na plochú strechu?

Kontaktujte nás mailom na: strechysymbolaustrothermpunktsk, alebo telefonicky na: +421 905 537 980.