Magazín

Najrýchlejšia návratnosť investícií do zateplenia vďaka EPS

 

Správny výber tepelnoizolačných materiálov pri zateplení budovy prináša pre jej užívateľov značné úspory.

Na to, aby sa dosiahlo účinné zateplenie, je podstatné zveriť jeho návrh do rúk skúseného projektanta, ktorý navrhne vhodný tepelnoizolačný materiál, ako aj jeho hrúbku. Ako však dosiahnuť najrýchlejšiu návratnosť investícií do zateplenia? Pri aktuálnom vývoji cien energií najrýchlejšiu návratnosť investícií prináša penový (expandovaný) polystyrén, tzv. EPS.

Výhody EPS

EPS je environmentálny materiál, ktorý je 100% recyklovateľný a zároveň praktický a spoľahlivý.

Najznámejší je v našich končinách biely polystyrén, no čím ďalej, tým viac sa do popredia dostáva sivý (grafitový) polystyrén, ktorý má o viac než 23 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako biely EPS pri rovnakej hrúbke. Vývoj a uprednostňovanie tohto účinnejšieho typu tepelnej izolácie podporujú rastúce požiadavky investorov na zlepšovanie tepelnoizolačných vlastností konštrukcií.

Použitie bieleho či sivého expandovaného polystyrénu  vo vonkajšom kontaktnom tepelnoizolačnom systéme (ETICS) si zachováva svoje tepelnoizolačné vlastnosti pri reálnej vlhkosti stavby. Zároveň má nízku nasiakavosť a nezaťažuje fasádu. Neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky a je zdravotne neškodný.

 

Mimoriadny výkon za dobrú cenu

Expandovaný polystyrén je vhodný pre fasády, podlahy ako aj strechy. Pre svoju nízku tepelnú vodivosť, vďaka ktorej má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a možno s ním dosiahnuť lepší komfort i vyššiu úsporu nákladov na vykurovanie sa vo veľkej miere používa v náročných klimatických podmienkach.

Tento mimoriadne ľahký materiál prispieva k jednoduchej manipulácii na stavbe, čo napomáha k urýchleniu stavby. Expandovaný polystyrén má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, vysokú pevnosť v tlaku, ťahu a ohybe, dobrú bodovú zaťažiteľnosť a veľmi nízku nasiakavosť.

Biely polystyrén sa s obľubou používa pre svoju nízku tepelnú vodivosť – hodnota lambda (λ) je 0,038 W/mK. Jeho veľkou prednosťou je aj jeho nízka cena. Dá sa povedať, že expandovaný polystyrén je materiál s mimoriadnym výkonom za dobrú cenu.

 

Sivý EPS pre nízkoenergetické budovy

 

Sivý (grafitový) polystyrén obsahuje grafitové častice, vďaka ktorým dosahuje o viac než 23 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako biely EPS pri rovnakej hrúbke. Táto úspora hrúbky je efektívna pri výstavbe nízkoenergetických a ultranízkoenergetických budov. Nižšou hrúbkou tepelnej izolácie sa ušetrí najmä na nákladoch na ďalšie stavebné materiály (postačia kratšie kotviace prvky či zakladacie lišty). Spoľahlivo chráni objekty pred stratami energií potrebnými na vykurovanie a chladenie.

Je známe, že od 1. januára 2021 by sa mali všetky bu­dovy stavať s takmer nulovou potrebou ener­gie.

Na dosiahnutie úrovne cieľových hodnôt je pri zohľadnení energetických požiadaviek domov nákladovo optimálna hrúbka tepel­nej izolácie z bieleho polystyrénu približne 25 cm. Sivý (grafitový) polystyrén splní rovnaké tepelnoizolačné požiadavky už pri hrúbke 20 cm. 

 

Správna aplikácia sivého EPS

V prípade sivého polystyrénu je dôležité dodržaťsprávny postup jeho aplikácie, aby sme sa vyhli problémom v budúcnosti v dôsledku nevhodného zaobchádza­nia s týmto materiálom (napr. deformácie a dilatačné medzery medzi doskami).

Tepelnoizolačné dosky zo sivého expandovaného polystyrénu sa totiž na slnku viac zahrievajú, preto je nutné ich chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Počas aplikovania sa pred lešenie odporúča zavesiť zakrývaciu sieť.  Na lepenie sa odporúča používať lepidlá schválené výrobcom tepelnoizolačného sys­tému na lepenie sivých dosiek z EPS. Nie je potrebné pou­žívať špeciálne ochranné pomôcky či nástroje, keďže je zdravotne neškodný.  

Čo je dôležité je, že zateplenie by mala realizovať kvalitná firma s licenciou, ktorá dodrží po­stupy a bude používať iba komponenty, ktoré sú uvedené v pokynoch výrobcu.

 

Odporúčame prečítať aj tieto články: