Magazín

Prečo zatepľovať?

Dobrá tepelná izolácia od pivnice až po strechu sa vyplatí. Sedem argumentov v prospech perfektného zateplenia:

1. Ušetríte náklady na vykurovanie

Cez strechu, pivnicu a fasádu sa stráca viac než 70 % tepla. Tepelná izolácia Austrotherm Vám rok čo rok umožní ušetriť veľkú časť vykurovacích nákladov. Tepelnoizolačný materiál sa amortizuje za niekoľko rokov a z dlhodobého hľadiska sa napríklad sanáciou na úroveň nízkoenergetického domu dá ušetriť až 85 % nákladov na vykurovanie, čo pre Vás a Vašu rodinu môže znamenať ušetrené prostriedky na zaujímavú dovolenku.

2. Užívate si tepelnú pohodu

Aby ste sa cítili skutočne príjemne medzi svojimi „štyrmi stenami“, nepotrebujete len pekné zariadenie a príjemné farby na stenách, ale potrebujete aj určitú teplotu vzduchu a plôch, ktoré Vás obklopujú (radiačná teplota, sálanie) a určitú vlhkosť vzduchu.

V chladnom ročnom období môžu byť v staršom nezateplenom dome obrovské rozdiely medzi teplotou vzduchu (napr. 21 °C) a teplotami vnútorného povrchu obvodových stien. Do miestnosti sa potom vyžaruje chlad a človek má pocit, že „ťahá“, hoci aj okná sú utesnené.

Ovzdušie v dome zateplenom tepelnoizolačnými materiálmi Austrotherm je výrazne príjemnejšie – či v lete, či v zime! Dobrá tepelná izolácia a cielené vetranie zníži zdraviu škodlivé riziko vzniku plesní na minimum.

3. Ochrana klímy

Tretina emisií CO2, ktoré majú vplyv na klimatické zmeny, pochádza z vykurovania našich domov. Rozsiahle zateplenie nových a starých budov (tepelná sanácia) s materiálmi Austrotherm zníži tieto riziká na minimum. Obmedzuje sa skleníkový efekt a to je pozitívna správa pre životné prostredie.

4. Zachovanie hodnoty 

Mať „vlastné štyri steny“ je jedným z najdôležitejších cieľov života každého človeka. Vlastniť nehnuteľnosť sa najmä v hospodársky neistých časoch považuje za cennú životnú bázu. Tepelná izolácia pridá na hodnote domu a pri hrozbe stúpajúcich cien energie patrí tepelná sanácia zateplením fasády, strechy a stropov určite k najdôležitejším opatreniam zameraným na zachovanie hodnoty Vášho domu. Všeobecne záväzný energetický certifikát EÚ popisuje energetickú úroveň budov farebným systémom.

5. Bez závislosti od neistých zdrojov energie 

Plynová kríza medzi Ruskom a Ukrajinou ukázala, že sa nedá spoľahnúť na neisté zdroje vykurovania. Tepelná izolácia poskytuje istotu, že človek nie je celkom odkázaný na tieto zdroje energie, a preto sú tepelnoizolačné materiály Austrotherm riešením nezávislosti na neistých energetických zdrojoch. 

6. Podpora tepelnej sanácie 

Štátny fond rozvoja bývania podporuje tepelnú sanáciu a najmä významnú obnovu budov ako komplexný systém obnovy, vrátane sanácie striech, otvorových výplní a balkónov.

7. Aj v lete príjemne chladno 

Správne zhotovená tepelná izolácia v zime zadrží v miestnostiach teplo a v lete sa postará o to, aby sa cez konštrukčné prvky nedostávalo zvonka do interiéru príliš veľa tepla.