Plochá strecha

Úžľabia a nárožia

Najjednoduchšie zateplenie a odvodnenie plochej strechy, ktoré prináša presnú a rýchlu realizáciu úžľabí a nároží.

  • prehľadný a jednoduchý kladačský plán
  • jednoduché vyriešenie ľubovoľného tvaru plochej strechy
  • prehľadné značenie dosiek
  • vypracovaný kladačský plán na mieru

Použitie

Na vytvorenie spádových vrstiev v skladbe plochých striech:

  • vytvorenie alebo zväčšenie spádu na rovine plochej strechy
  • pre nábehy u obrúb svetlíkov, atík, prielezov, ventilačných šácht a iných zvislých konštrukcií prestupujúcich rovinou strechy
  • na napojenie stupňov strechy

Úžľabia

Praktické a rýchle riešenie zateplenia a odvodnenia plochej strechy na mieru s úžľabiami.

Hrebene

Jednoduché a rýchle riešenie zateplenia a odvodnenia plochej strechy pomocou nároží.