Plochá strecha

Úžľabia a nárožia

Úžľabia a nárožia sa používajú na vytvorenie „viac-smerného” odtoku na plochej streche.

Jedným z najväčších nebezpečenstiev plochých striech je stojatá voda. Oslabuje lokálne miesto, vytvára koróziu a tým ohrozuje stabilitu strechy. Na vytvorenie „viac-smerného” odtoku sa používajú úžľabia a nárožia. Sú ideálne na zateplenie a odvodnenie akéhokoľvek tvaru plochej strechy.

Použitie

Na vytvorenie spádových vrstiev v skladbe plochých striech:

  • vytvorenie alebo zväčšenie spádu na rovine plochej strechy
  • pre nábehy u obrúb svetlíkov, atík, prielezov, ventilačných šácht a iných zvislých konštrukcií prestupujúcich rovinou strechy
  • na napojenie stupňov strechy

Úžľabia

Praktické a rýchle riešenie zateplenia a odvodnenia plochej strechy na mieru s úžľabiami.

Hrebene

Jednoduché a rýchle riešenie zateplenia a odvodnenia plochej strechy pomocou nároží.

Komplexné riešenie tepelnej izolácie plochej strechy od Austrothermu

Spoločnosť Austrotherm ponúka komplexné riešenie plochej strechy – kvalitnú tepelnú izoláciu vďaka profesionálnym produktom a návrh spádovania plochej strechy aj s použitím unikátneho Austrotherm Atikového prvku.

Vaše benefity:

  • jednoduché vyriešenie ľubovoľného tvaru plochej strechy
  • žiadne tepelné mosty vďaka predpripravenej atike
  • vypracovaný prehľadný kladačský plán ZDARMA
  • 3D náhľad plochej strechy
  • prehľadné značenie dosiek
  • profesionálne poradenstvo
  • široké portfólio špičkových produktov

Pre bližšie informácie kontaktujte našich regionálnych zástupcov.