Tepelná izolácia základovej dosky

Zateplenie základovej dosky

Najvyššie požiadavky na Austrotherm XPS
Domy sa stavajú čoraz väčšie a ťažšie a tlak na tepelnú izoláciu pod základovou doskou je enormne veľký. Tepelnoizolačné materiály Austrotherm XPS s vysokou odolnosťou proti tlaku sú preto veľmi vhodné na vytvorenie tepelnoizolačnej vrstvy pod základovou alebo podlahovou doskou veľkokapacitných garáží, letiskových dráh a klzísk.

Základy pre pohodu
Aby ste budovu uchránili pred zimou, najlepšie urobíte, keď tepelnú izoláciu použijete tam, kde je jej kontakt so studeným podkladom a s pôdou vystavenou vplyvu vlhka najrozsiahlejší, teda v základoch a v pivnici. 

Pod základové dosky je ideálnym riešením použiť tepelnoizolačný materiál Austrotherm XPS TOP 50 alebo Austrotherm XPS TOP 70, aby sa predišlo vzniku tepelných mostov a porúch stavieb. Celý dom potom bezpečne stojí na tepelnej izolácii XPS. A keď zateplíte aj obvodové steny pivnice, celá pivnica bude pod ochranou obalu z XPS a obývateľná celoročne. 

Dobre zateplené základy
Aby sa predišlo riziku sadania budovy a vzniku trhlín v neskoršom období, odporúčame použiť Austrotherm XPS TOP 50, resp. Austrotherm XPS TOP 70, ktorý výrazne znižuje riziko vzniku poruchy. Tepelnoizolačné dosky odporúčame použiť aj v mieste účinku veľkých bodových zaťažení, pri podperách, schodiskových otvoroch v strope, pri prievlakoch.

Austrotherm XPS tepelnoizolačný systém základovej dosky je zložený z

  • tepelnoizolačné dosky Austrotherm XPS® TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS® TOP 70 SF (so stupňovitou drážkou) sa pospájajú do kompletnej podlahovej platne
  • debnenie sa vytvorí odrezaním tepelnoizolačných dosiek Austrotherm XPS® TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS® TOP 70 SF na požadovanú výšku. (pozn. dosky vytvárajúce debnenie by mali byť min. hrúbky 100 mm)
  • pomocou rýchloskrutiek Austrotherm sa do každej debniacej dosky upevnia 2 – 4 systémové uholníky Austrotherm
  • na spojenie a spevnenie rohov debnenia sa používajú systémové uholníky Austrotherm
  • pre správne a normové riešenie sa na debniacu dosku Austrotherm XPS® TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS® TOP 70 SF priskrutkuje prídavný uholník Austrotherm