Obvodová stena - fasáda

Obvodové vence, preklady a prievlaky

Tepelný most je časť konštrukčného prvku budovy, cez ktorú sa teplo prenáša rýchlejšie do vonkajšieho prostredia ako cez iné konštrukčné prvky. Nie je to len plytvanie energiou, ale podporuje sa tým aj vznik plesní. Správna tepelná izolácia zabráni vzniku tepelných mostov. 

Zabráňte stratám energie 

Tepelné mosty sa môžu vyskytnúť na mnohých miestach, pri okenných prekladoch, na ostení okien, čelných plochách stropov, na podhľadoch, pilieroch, nosníkoch, betónových plochách v murive a na betónových plochách v interiéri. Všade tam, kde sa stretávajú konštrukčné prvky z rozličných materiálov s odlišnými hrúbkami. Austrotherm Lemovacie stratené debnenie stropu je vynikajúcim riešením na zabránenie vzniku tepelných mostov.

Austrotherm Lemovacie stratené debnenie stropu 

Použitie Austrotherm XPS alebo Austrotherm EPS v podobe lemovacieho strateného debnenia stropu predstavuje hospodárne a z technického hľadiska optimálne riešenie, ktoré zabráni vzniku tepelných mostov a ušetrí náklady vynaložené na energie a prácu. 

Jednoduché spracovanie a rýchla montáž ľahkých debniacich prvkov Austrotherm XPS a Austrotherm EPS urýchli postup stavebných prác, pričom sa znižujú aj náklady stavby. Zjednodušenie sa samozrejme týka aj komplikovaných kútov a uhlov.