Magazín

Zateplite strechu o 23 % efektívnejšie s doskami Austrotherm GrEPS

Straty tepla nedostatočne zaizolovanou strešnou konštrukciou predstavujú pri rodinných domoch až 40 % z celkových tepelných strát. Optimálne navrhnutým systémom tepelnej izolácie strechy môžeme výrazne eliminovať tepelné úniky a znížiť náklady na vykurovanie domu v zimných mesiacoch, resp. zabezpečiť vhodnú ochranu pred nadmerným prehrievaním domu v letných mesiacoch. Spoločnosť Austrotherm ponúka spoľahlivé riešenia pre zateplenie šikmej aj plochej strechy.

Pri zatepľovaní striech preferujte materiál, ktorý má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. V prípade porušenia strechy mu nesmie vadiť voda. Pri inštalácii sa s ním musí ľahko manipulovať, teda rozhoduje aj hmotnosť. V neposlednom rade má rozmerovú a tvarovú stálosť. Presne taký je sivý penový polystyrén Austrotherm GrEPS. V porovnaní s bielym EPS umožňuje dosiahnuť až o 23 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti pri rovnakej hrúbke materiálu.

 

Riešenie pre šikmú strechu

V oblasti zateplenia šikmých striech sa čoraz viac využíva moderné riešenie v podobe nadkrokvovej izolácie, čo prináša značné úspory energií a vysoký komfort bývania pod strechou. Spoločnosť Austrotherm ponúka na efektívne zateplenie šikmej strechy tepelnoizolačné dosky Austrotherm GrEPS Manzard z penového polystyrénu s prímesou grafitu, ktoré sa vyznačujú vysokou pevnosťou v tlaku, čo umožňuje ich samonosnú montáž na krokvy.

Na rozdiel od tepelnej izolácie medzi krokvami, pri tomto spôsobe sa vytvorí homogénna hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy na celej strešnej ploche. To prináša istotu rovnomerného zateplenia bez tepelných mostov. Aplikácia nadkrokvovej izolácie je jednoduchá a rýchla aj pri rekonštrukciách, kedy je podkrovie obývané. Tepelnoizolačné dosky Austrotherm GrEPS Manzard sa inštalujú bez potreby zásahu do krovu a bez potreby prác realizovaných z interiéru.

Na splnenie súčasných tepelnoizolačných požiadaviek treba šikmú strechu zatepliť izoláciou s hrúbkou okolo 25 až 30 cm. Tepelná izolácia nad krokvami neuberie ani centimeter svetlej výšky v interiéri. Toto riešenie umožňuje priznať krov a nechá vyniknúť drevený podhľad.

Zateplenie podkrovia, ktoré dýcha

V praxi sa často opomína zateplenie podlahy v priestore pod šikmou strechou. Práve cez túto konštrukciu však dochádza k veľkým tepelným stratám. Pre zateplenie tohto priestoru sú ideálne tepelnoizolačné kombinované dosky zo sivého penového polystyrénu Austrotherm GrEPS Kombi, ktoré sa vyrábajú spojením difúzne otvoreného penového polystyrénu s prímesou grafitu a 10 mm hrubej sádrovláknitej platne. Ich použitím zabránite nielen únikom tepla, ale aj získate ihneď pochôdznu povalu.

Riešenie pre plochú strechu

Moderné nízkoenergetické a pasívne domy sú často navrhované s plochou strechou. Na zabezpečenie tepelnej pohody v interiéri je potrebné zvoliť optimálnu tepelnú izoláciu. Na trhu existuje množstvo izolačných materiálov za zateplenie plochej strechy. Spoločnosť Austrotherm prináša komplexné riešenie tepelnej izolácie plochej strechy  vďaka profesionálnym produktom z penového polystyrénu EPS a unikátnej predpripravenej Austrotherm atiky.

Polystyrén je vďaka svojej nízkej hmotnosti mimoriadne vhodný izolant na zateplenie striech. Jednoducho sa s ním manipuluje a minimálne zaťažuje konštrukciu strechy. Jeho vlastnosti umožňujú rýchle rezanie bez špeciálnych ochranných pomôcok.

Pri zateplení plochej strechy hrá významnú úlohu výška atiky a na ňu nadväzujúca navrhovaná hrúbka tepelnej izolácie. V prípade požiadavky na menšiu hrúbku izolantu pri zachovaní tepelnoizolačných vlastností je optimálnou voľbou sivý penový polystyrén s prímesou grafitu Austrotherm GrEPS, ktorý umožní dosiahnuť až o 23 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti pri rovnakej hrúbke materiálu v porovnaní s bielym EPS.

Polystyrén sa používa na zateplenie plochých striech výhradne zhora. Na plochu strechy sa mechanicky kotví, aby nedošlo k posunu jednotlivých platní. Aby sa eliminovali tepelné mosty v miestach styku polystyrénových platní, vhodné je použiť dve vrstvy izolácie kladené na väzbu. Horná krycia vrstva by mala mať hrúbku zodpovedajúcu približne 1/3 celkovej hrúbky tepelnej izolácie, najmenej však 50 mm. Na základe praktických skúseností sa odporúča navrhovať minimálnu hrúbku tejto vrstvy na úrovni 60 mm.

Predpripravené prvky na odvodnenie plochej strechy

Medzi najdôležitejšie detaily plochej strechy patrí aj správne odvodnenie, ktoré môže ovplyvniť kvalitu strešnej konštrukcie, jej životnosť a v konečnom dôsledku aj bývanie. Podcenenie optimálneho odvodnenia je častou príčinou porúch strešných plášťov. Dobre navrhnutú a zrealizovanú plochú strechu spoznáme aj podľa toho, že na nej po daždi nie sú kaluže vody. Spád strešného plášťa by mal byť ≥ 2 % (odporúčaný štandardný spád). Jednotlivé tvarovky, základné kliny so spádom kolmým na hranu dosky a dosky na vytvorenie dvojspádových klinov umožňujú vytvoriť všetky bežné tvary plochých striech.

Efektívnym riešením na odvodnenie plochej strechy sú Austrotherm GrEPS Úžľabia a nárožia a spádové dosky Austrotherm GrEPS 100 Spád na bežné zaťaženie a Austrotherm GrEPS 150 Spád pre vyššie zaťaženie. Výhoda použitia už predpripravených prvkov je nižšia prácnosť ako aj eliminácia odpadu.

 

Návrh riešenia plochej strechy + kladačský plán ZDARMA

Samotnému návrhu riešenia plochej strechy predchádza dôkladne vypracovaný kladačský plán. Spoločnosť Austrotherm ponúka v rámci komplexného riešenia tepelnej izolácie plochej strechy vypracovanie kladačského plánu s 3D náhľadom ZDARMA.

 

Získajte NAJVÝHODNEJŠIU PONUKU na tepelnoizolačný materiál značky Austrotherm! Kontaktujte nášho regionálneho zástupcu.