Výstava "Neplytvať, znovu použiť, udržať!"

Takto znie názov v poradí druhej výstavy usporiadanej na pôde Ústavu polymérov SAV (ÚPo SAV). Študentky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) z ateliéru Textilného dizajnu využili svoj talent a plastový odpad resp. prírodné zdroje a pretvorili ich na štruktúry a materiály použiteľné v reálnom živote. Naša spoločnosť poskytla študentom expandovaný polystyrén na tvorbu a inštaláciu výstavy.

Na začiatku to bola len spolupráca v rámci jedného projektu podporeného z prostriedkov EÚ. Teraz sa však jedná o spoluprácu, ktorá je založená na osobných kontaktoch a dobrých skúsenostiach. Spolupráca slúži ako popularizačný, inšpiratívny nástroj prezentácie ÚPo SAV a pre VŠVU sa rozšírujú možnosti tvorby.

Posledným výsledkom vzájomnej spolupráce je výstava študentov textilného dizajnu z posledného semestra. Téma je zameraná na upcykláciu, riešenie reálneho problému s nadbytočným odpadom. Celkovo sa jedná o semestrálnu tému pre všetky ročníky jedného ateliéru s názvom „Neplýtvať, znovu použiť, udržať!“. Študenti mali použiť 30% textilného odpadu, keďže textilný priemysel je jedným z jeho najväčších producentov. „Študenti si zvolili dve cesty prístupu. Jedna cesta bola použitie biomateriálov s biodegradovateľnými vlastnosťami a druhá cesta bola zúžitkovanie plastového odpadu. Na záverečné hodnotenie semestrálnych prác na VŠVU bola pozvaná aj Ing. Alena Šišková, PhD., ktorá podnietila aj myšlienku tejto výstavy.“ hovorí asistentka ateliéru Textilného dizajnu Ing. Mgr. Art. Jaroslava Frajová.

Výstava je farebná a inšpiratívna, pričom vnáša do vedeckého prostredia kus krásna. Zástupca riaditeľa ÚPo SAV Dr. Jaroslav Mosnáček otvoril výstavu slovami, že získavame nový pohľad na to s čím sme denno denne v kontakte. Na vernisáži vedúca ateliéru doc. MA Mária Fulková z VŠVU vyjadrila svoje nadšenie z našich priestorov a aj z možnosti prezentovať výsledky ich ateliéru priamo u nás a to úžasnou vetou „Ústav polymérov SAV nás vynáša do hviezdnych sfér“. Poukazuje tým na vynikajúcu synergiu a chémiu medzi umelcami-dizajnérmi a vedcami. Následne každý študent predstavil v krátkosti svoj projekt.

Expozícia ponúka jedenásť ukážok kreativity mladých ľudí, ktorí vnímajú problémy životného prostredia a vedia, ako využiť na prvý pohľad už viac nepoužiteľné veci. Každý projekt rieši konkrétnu aktuálnu problematiku s odpadom a pomenováva tieto problémy rôznym materiálovým prístupom vo forme experimenálnych vzoriek, ktoré majú potenciál na reálne využitie vo viacerých oblastiach ľudského života.

Klára Věntusová, študentka druhého ročníka VŠVU v Bratislave svoju prácu nazvala poeticky „The Memorial“ v ktorej sa popasovala s problémom recyklácie/upcyklácie. Táto študentka poukazuje na nutnosť spomaliť túto dobu. A to symbolicky ručnou výrobou priadze zo žíhľavy. Ďalej poukazuje na nezmyselnosť recyklácie, ktorá nerieši samotný problém s nadprodukciou a plýtvaním. Preto textilný materiál páli. Ukazuje popol ako prirodzený vývoj nášho života. „Pamätaj, prach si a v prach sa obrátiš.“

„Bananality“ je názov ukážky umeleckej tvorby, kde Petra Fárková využila bežný odpad z domácností a to banánové šupky. „Z nazbieraných šupiek som urobila materiál, ktorý bolo možné vysušiť a po vysušení si zachováva tvar. Zmenou vysušeného materiálu do 3D rozmerov som získala prototyp biodegradovateľného kvetináča a zakoreňovača. Práve vysoký obsah draslíka v banánovej šupke ma inšpiroval vytvoriť formu kvetináča.“ Hovorí o svojej práci Petra, tiež študentka druhého ročníka VŠVU v Bratislave.

Výstava bude prebiehať až do 31. marca 2017 a môžete na nej vidieť ešte bakteriálnu celulózu, petex, pletené plasty, prírodné farbivá, dvojitú recykláciu, mestskú krajinu, podrážky zo silikónu a bioplasty.

 

Ďakujeme firme Austrotherm, s.r.o. za sponzorský inštalačný materiál. 

Zdroj: http://www.polymer.sav.sk/News?n=16

Prečítajte si aj na: http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=6766