Doprava a logistika produktov Austrotherm

Čas je drahý a to najmä na stavbe. V prípade, že je materiál dodaný načas, môže práca na stavbe pokračovať podľa plánu. Sme pripravení vyjsť vám v ústrety a poskytnúť čo najrýchlejšiu dodávku materiálu pre váš projekt.

Doprava výrobkov a tovarov Austrotherm je zadarmo vrámci celej Slovenskej republiky v prípade, že objem dodávaného tovaru je väčší ako 45 m3. Pokiaľ je dodávané množstvo menšie, tieto dodávky budú spoplatnené množstevným príplatkom v zmysle platného cenníka Austrotherm.

Viac vykládok pre vás aj vašich zákazníkov

Tím logistiky Austrotherm vám a vašim zákazníkom dokáže zabezpečiť viac vykládok. O podmienkach sa dozviete vo Všeobecných obchodných podmienkach, na oddelení logistiky alebo u našich regionálnych obchodných zástupcov.

PALETIZÁCIA VÝROBKOV

S snahe zjednodušiť našu spoluprácu sme zaviedli PALETIZÁCIU našich výrobkov.

Vďaka tejto inovácii sa výrazne zrýchlila a zjednodušila manipulácia práce s tovarom vo vašej prevádzke.

Vaše benefity: 

 • rýchla vykládka tovaru vo vašej prevádzke,
 • jednoduchá manipulácia s tovarom,
 • jednoduchá nakládka tovaru pri rozvozoch,
 • na vykládku tovaru postačí 1 zamestnanec s vysokozdvyžným vozíkom,
 • vyloženie celého kamiónu vám potrvá cca 15 minút.

 

Rozmery dopravných prostriedkov Austrotherm

Dopravné prostriedky, ktorými prepravujeme tovar, majú vzhľadom na objemnosť produktov neštandardné rozmery, ktoré treba brať na vedomie, nakoľko môžu brániť dodaniu tovaru a tým skomplikovať plynulosť prác na vašej stavbe:

 • výška cca 4 m
 • šírka cca 2,5 m
 • dĺžka cca 18 m (súprava = auto+ príves) alebo cca 10 m (sólo auto)
 • kapacita súprava do 100 m3 (v závislosti od typu produktu)
 • kapacita sólo auto do 50 m3 (v závislosti od typu produktu)
 • nosnosť nad 12,5 tony

Aj pri našom maximálnom úsilí nám niektoré miesta bránia dodať tovar na vašu stavbu. Tovar môže byť vyložený na najbližšie dostupnom a možnom mieste alebo bude privezený späť na sklad Austrotherm, pričom náklady s neúspešnou dodávkou budú fakturované zákazníkovi. Na vykládku tovaru nie je potrebné objednávať žiadne veľké mechanizmy - sú potrební maximálne 2 ľudia. Pokiaľ vykládka trvá dlhšie ako dve hodiny, zákazníkovi bude účtované stojné.  

Najčastejšie problémy s vykládkou tovaru vznikajú v prípadoch, že vaša stavba je situovaná napr.:

 • v úzkej ulici a bez možnosti otočiť sa
 • v ulici, ktorú lemujú stromy/konáre
 • v teréne, ku ktorému nevedie riadna cestná komunikácia
 • v teréne, ktorý nie je riadne spevnený
 • v ulici, kde je zákaz vjazdu motorovým vozidlám väčším ako 3,5 tony atď.

 

Reklamácie

Reklamácie výrobkov a tovaru Austrotherm, ako aj reklamácie rozdielu v množstve je potrebné riešiť okamžite na vykládke a to zapísaním do dodacieho listu, ktorý zostáva vodičovi spoločnosti Austrotherm.

 

Termíny dodania

Vynakladáme maximálne úsilie, aby termín dodania produktov na vašu stavbu bol čo najkratší. Dlhšie dodacie lehoty môžu byť spôsobené sezónnym vyťažením alebo ďalšími okolnosťami, ktoré nedokážeme ovplyvniť (poveternostné podmienky, dopravné obmedzenia a ďalšie okolnosti).

Ohľadne termínu dodania vás budeme informovať. Pokiaľ by ste potrebovali ďalšie informácie o dodávke, radi vám ich poskytneme na čísle: +421 915 779 992.