Doprava a logistika

Čas je drahý a to najmä na stavbe. V prípade, že je materiál dodaný načas, môže práca na stavbe pokračovať podľa plánu. Tím logistiky spoločnosti Austrotherm, s.r.o., je vždy pripravený vyjsť Vám v ústrety a poskytnúť čo najrýchlejšiu dodávku materiálu pre Vašu stavbu.

 

Podmienky dopravy:

Doprava výrobkov a tovarov Austrotherm je zadarmo v rámci celej Slovenskej republiky v prípade, že objem dodávaného tovaru je väčší ako 45 m3. Pokiaľ je dodávané množstvo menšie, tieto dodávky budú spoplatnené množstevným príplatkom v zmysle platného cenníka Austrotherm.

Tím logistiky pre Vás a Vašich zákazníkov dokáže zabezpečiť viac vykládok. O podmienkach viacerých vykládok sa dozviete vo Všeobecných obchodných podmienkach, na oddelení logistiky alebo u regionálnych obchodných zástupcov.

 

Dopravné prostriedky, ktorými prepravujeme výrobky a tovar majú vzhľadom na objemnosť produktov neštandardné rozmery:

 • výška cca 4 m
 • šírka cca 2,5 m
 • dĺžka cca 18 m (súprava = auto+ príves) alebo cca 10 m (sólo auto)
 • kapacita súprava do 100 m3 (v závislosti od typu produktu)
 • kapacita sólo auto do 50 m3 (v závislosti od typu produktu)
 • nosnosť nad 12,5 tony

Tieto neštandardné rozmery dopravných prostriedkov treba brať na vedomie, nakoľko môžu brániť dodaniu tovaru a tým skomplikovať plynulosť prác na Vašej stavbe.

 

Najčastejšie problémy vznikajú v prípadoch, že Vaša stavba je situovaná napr.:

 • v úzkej ulici a bez možnosti otočiť sa
 • v ulici, ktorú lemujú stromy/konáre
 • v teréne, ku ktorému nevedie riadna cestná komunikácia
 • v teréne, ktorý nie je riadne spevnený
 • v ulici, kde je zákaz vjazdu motorovým vozidlám väčším ako 3,5 tony atď.

 

Aj pri našom maximálnom úsilí nám vyššie uvedené miesta bránia dodať výrobky a tovar na Vašu stavbu. Tovar môže byť vyložený na najbližšie dostupnom a možnom mieste alebo v horšom prípade bude tovar privezený späť na sklad Austrotherm, pričom náklady s neúspešnou dodávkou budú následne fakturované zákazníkovi.

Na vykládku výrobkov a tovaru Austrotherm nie je potrebné objednávať žiadne veľké mechanizmy. Na vykládku tovaru sú potrební dvaja ľudia.

Pokiaľ vykládka trvá dlhšie ako dve hodiny, zákazníkovi bude účtované stojné.  

 

Reklamácie:

Reklamácie výrobkov a tovaru Austrotherm ako aj reklamácie rozdielu v množstve je potrebné riešiť okamžite na vykládke a to zapísaním do dodacieho listu, ktorý zostáva vodičovi spoločnosti Austrotherm.

 

Termíny dodania:

Vynakladáme maximálne úsilie, aby termín dodania produktov na Vašu stavbu bol čo najkratší. Dlhšie dodacie lehoty môžu byť spôsobené sezónnym vyťažením alebo ďalšími okolnosťami, ktoré nedokážeme ovplyvniť (poveternostné podmienky, dopravné obmedzenia a ďalšie okolnosti).

Ohľadne termínu dodania Vás budeme informovať. Pokiaľ by ste potrebovali ďalšie informácie o dodávke, tieto Vám radi poskytneme na telefónnom čísle +421 915 779 992.

 

Osobný odber:

Výrobky a tovar si je možné vyzdvihnúť počas pracovných dní v areáli výrobného závodu spoločnosti Austrotherm,s.r.o., na Magnetovej 11 v Bratislave. Počas zotrvania v priestoroch výrobného závodu je nevyhnutné dodržiavať a riadiť sa bezpečnostnými pokynmi.  

 

Otváracie hodiny sú od 07:30 do 16:00 hod.

Tím logistiky sa teší na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.