Magazín

Zateplite fasádu o 23 % efektívnejšie s doskami Austrotherm GrEPS

 

Kvalitne zateplený objekt prináša  ustálenú  klímu počas celého roka. Zateplením obvodových stien, fasády významne znížime spotrebu tepla na vykurovanie. Odborne prevedeným zateplením môžeme dosiahnuť zníženie tepelných strát  obvodovou konštrukciou o viac než 50% pri nízkoenergetických domoch a až 90% pri pasívnych domoch. Táto investícia je jednorazová a v krátkom časovom horizonte sa viacnásobne vráti. 

Všeobecne je známe, že čím hrubšia je tepelná izolácia z  penového polystyrénu EPS, tým budova dosiahne lepšie tepelnoizolačné parametre a vyššiu úsporu energií. Efektívnou voľbou je sivý (grafitový) penový polystyrén Austrotherm GrEPS, ktorý má v porovnaní s klasickým bielym EPS až o 23% lepšie tepelnoizolačné vlastnosti pri rovnakej hrúbke.

Ak klasický biely EPS nahradíte sivým grafitovým polystyrénom Austrotherm GrEPS s rovnakou hrúbkou, získate dodatočnú úsporu energie vo výške 23 % počas celej životnosti tepelnoizolačného systému. Pri cene energií a jej vývoji to znamená rýchlu návratnosť a istotu úspor v budúcnosti či už na nákladoch na vykurovanie alebo v podobe predĺženia životnosti celej stavby.

Úspora hrúbky je obzvlášť efektívna pri výstavbe nízkoenergetických domov, ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie. Znížením hrúbok obvodových izolácií sa vyhneme nutnosti predsadených okien, príliš hlboko zasadeným oknám, širokým špaletám a menšiemu osvetleniu miestnost a navyše sa ušetrí na pomocných materiáloch, ako sú kratšie kotevné prvky, užšie klampiarske prvky a pod.

Ľahká manipulácia

Zatepľovanie s tepelnoizolačnými doskami Austrotherm GrEPS si nevyžaduje žiadne špeciálne postupy. Práca s  grafitovým polystyrénom je vďaka jeho nízkej hmotnosti jednoduchá, ľahko sa s ním manipuluje. Materiál nespôsobuje zdravotné riziká a nie je potrebné pri práci s ním používať špeciálne ochranné pomôcky alebo nástroje. Je ale nutné uskladniť dosky mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Austrotherm GrEPS sú zabalené do nepriehladnej fólie z dôvodu ochrany pred prehrievaním.


Sivý polystyrén si zachováva všetky pozitívne vlastnosti bieleho EPS pri dodržaní odporučených pravidiel:

  • dosky sa na slnku viac zahrievajú, preto sa musia chrániť pred priamym slnečným žiarením. Spoločnosť Austrotherm používajú na balenie sivého polystyrénu nepriehľadnú fóliu.
  • pri lepení dosiek na fasádu je potrebné zavesiť pred lešenie zakrývaciu sieť, aby nedochádzalo k pôsobeniu priameho slnečného žiarenia na dosky. Táto zakrývacia sieť sa môže odstrániť až po nanesení základnej (armovacej) vrstvy. Pri nedodržaní tejto požiadavky môže dochádzať k deformáciám a vzniku dilatačných medzier medzi doskami
  • predpokladom na to, aby tepelnoizolačný systém vykazoval deklarované vlastnosti je potrebné, aby zateplenie realizovala kvalitná realizačná firma.

Izolácia fasády s reflexným povrchom

V prípade, že sa fasáda zatepľuje v letnej sezóne, optimálnym riešením sú tepelnoizolačné dosky zo sivého polystyrénu Austrotherm GrEPS 70 Fasádny Reflex so špeciálnym reflexným náterom, ktoré sú zvlášť vhodné na dodatočné zateplenie starších domov, ale aj na zateplenie pasívnych a nízkoenergetických domov či komerčných budov

  • špeciálna reflexná povrchová vrstva zjednodušuje v letnej sezóne aplikáciu izolačných dosiek
  • reflexný náter minimalizuje negatívny vplyv UV žiarenia a eliminuje sa povrchová teplota na izolácii v priebehu jej aplikácie
  • zamedzí sa prehýbanie materiálu pri vyšších teplotách v horúcich letných mesiacoch
  • povrchovou úpravou zvýšime prídržnosť ďalších vrstiev ETICS na grafitový polystyrén

Výrobky Austrotherm GrEPS na tepelnú izoláciu fasády

 

Získajte NAJVÝHODNEJŠIU PONUKU na tepelnoizolačný materiál značky Austrotherm! Kontaktujte nášho regionálneho zástupcu.