Magazín

Správna izolácia komína: na čo určite nezabudnúť?

 

Hoci sa to na prvý pohľad nemusí zdať, komín je jednou z najdôležitejších súčastí každého domu a podľa toho je potrebné venovať mu patričnú pozornosť. V praxi sa však stále môžeme stretnúť so zanedbávaním jeho konštrukcie a často sa samotné vlastnosti komína riešia až medzi poslednými. My sme sa tentoraz zamerali otázku správnej izolácie tohto stavebného prvku. 

Ešte predtým než sa pozrieme na účely a konkrétne spôsoby komínovej izolácie, zodpovedajme si otázku, aké vlastnosti by mal mať ideálny komín a čo všetko by mal spĺňať. Komín ako taký má nezastupiteľnú funkciu v tom, že bezpečne odvádza spaliny z vnútorného priestoru nad úroveň strechy, kde dochádza k ich rozptylu do okolitého prostredia. 

Zvláštny dôraz je v tomto prípade potrebné klásť na slovo bezpečnosť. Komín musí byť totiž vyhotovený tak, aby bol nielen funkčný, ale aby bola jeho prevádzka aj počas extrémnych podmienok bezpečná. Správny komín teda musí byť schopný odolávať vysokým teplotám, vyhoreniu sadzí, pôsobeniu agresívnych látok a v neposlednom rade musí byť staticky zabezpečený. Celkové vlastnosti komína v nemalej miere ovplyvňuje aj izolácia komína, ktorá je zároveň veľmi dôležitým bezpečnostným prvkom. 

 

Hlavný účel izolácie komína

Hlavným účelom komínovej izolácie je zabezpečenie maximálnej a spoľahlivej funkčnosti komína. Poďme si ale toto všeobecné tvrdenie „rozmeniť na drobné“. Cieľom kvalitnej izolácie komína je v prvom rade zabezpečenie nielen efektívneho ťahu a dlhodobej funkčnosti komína bez vzniku rôznych estetických či bezpečnostných nedostatkov.  Správne navrhnutá a vyhotovená izolácia komína sa teda postará o protipožiarnu ochranu, optimálny ťah, ochranu pred vznikom vlhkosti a kondenzátu, a taktiež ochranu pred hromadením spalín. 

Pri návrhu izolácie komína určite netreba podceňovať ani riziko zatekania do komína. Vlhkosť zvonku totiž môže po konštrukcii komína ľahko zatekať aj do interiéru. V tomto prípade je dôležité dbať na správnu izoláciu a utesnenie prestupu komína strechou. Toto je proces, s ktorým si určite poradí každý skúsený pokrývač. 

 

Aké sú dôsledky nesprávnej izolácie komína? 

Najväčšie riziko nesprávne vykonanej izolácie komína resp. výberu nesprávneho materiálu spočíva predovšetkým v celkovej bezpečnosti. Zvolený materiál napríklad nemusí byť dostatočne odolný voči vysokým teplotám, prípadne nemusí vôbec vyhovovať konkrétnemu komínu. Odhliadnuc od bezpečnostných rizík môže byť so zle zaizolovaným komínom problém napríklad aj pri revíznych kontrolách. 

Už pri samotnom návrhu komína teda odporúčame mať poriadne premyslenú izoláciu komína v súlade s odporúčaniami projektanta, prípadne výrobcu komínového systému. Samozrejme, popri tomto všetkom je potrebné dbať na príslušné normy, ktoré by ale mal poznať minimálne každý dobrý projektant. 

 

Izolácia komína v moderných stavbách

Tak ako sa vyvíjajú samotné stavby, tak sa spolu s nimi vyvíjajú aj komíny. Dnes sú už totiž na ne kladené celkom iné nároky, ako napríklad pred 50 rokmi. Zodpovedať by tomu mali aj spôsoby izolácie a výber materiálov. Ako príklad za všetky uveďme dnešné moderné stavby označované ako nízkoenergetické resp. stavby s modernými typmi vykurovania. Moderné komíny teda musia byť odizolované takým materiálom, ktorý má minimálnu nasiakavosť. 

Dôvod je veľmi jednoduchý. Spaliny z moderných kotlov resp. z iných spotrebičov určených pre nízkoenergetické stavby sú natoľko ochladzované, že môžu spôsobovať vznik kondenzátu vo vnútri komína, čo následne vedie k jeho celkovému zvlhnutiu. Moderný komín by teda mal byť vždy izolovaný nenasiakavým materiálom, ktoré zamedzujú únikom tepla a sú krátkodobo odolné aj voči veľmi vysokým teplotám, ktoré sa ani v prípade moderných stavieb určite neoplatí podceňovať. 

Napriek všetkému, izolácia komína pre vás nemusí byť strašiakom. Zvoliť si môžete už prefabrikované riešenia pre jednotlivé typy komínov, ktoré vám celý proces výrazne uľahčia. Nezabudnite však pri výbere zohľadniť špecifické črty vašej stavby a očakávané vlastnosti komínového systému. 

Chystáte sa zatepľovať? Prečítajte si tiež 7 výhod zateplenia domu a prečo a ako najlepšie zatepliť povalu?