Napísali o nás

Realizácia zateplenia základovej dosky a ako na stavbu záhradnej pivničky

V stavebnej poradni magazínu Urob si sám sme odpovedali na čitateľskú otázku, ktorá sa týkala izolácie spodnej stavby, teda základov domu, čo sa týka hydroizolácie, ako aj termoizolácie.

Murovanie na polystyréne

Otázka od čitateľa magazínu Urob si sám:

Chcel by som Vás poprosiť o zaradenie článku na tému izolácie spodnej stavby, teda základov domu, čo sa týka hydroizolácie, ako aj termoizolácie. Je možné dať priamo na základovú dosku polystyrén XPS, napríklad Austrotherm XPS TOP 30 GK, a naň osadiť prvý rad tvárnic? S pozdravom Váš verný čitateľ Martin B.

Odpovedal Ing. Roman Pindeš, produktový manažér Austrotherm:

Z konštrukčného hľadiska by som Vám neodporúčal takýto spôsob riešenia, aj keď produkt Austrotherm XPS TOP 30 GK je extrudovaný tvrdený polystyrén a je ideálnym riešením práve na miestach, na ktorých sa na tepelnoizolačný materiál kladú mimoriadne vysoké nároky z hľadiska tlaku a vlhkosti. V tomto Vašom prípade by mohla nastať nesúdržnosť medzi jednotlivými mate­riálmi (polystyrénom a murivom, resp. polystyrénom a betónom). Keďže polystyrén má hladký povrch, nebude zabezpečená dostatočná priľnavosť lepiacej malty potrebnej na založenie prvého radu tvárnic. Časom by to mohlo viesť k deformáciám a trhlinám spôsobených statickým namáhaním alebo tepelnou rozťažnosťou jednotlivých materiálov.

VHODNÉ ALTERNATÍVY

V prípade, že murovať na polystyréne chcete z dôvodu prerušenia tepelného mosta, odporúčal by som Vám riešiť tento detail zateplením základových pásov po obvode predĺžením tepelnej izolácie hrúbky min. 100 mm až nad úroveň vyrovnávajúcej základovej dosky, čím zabezpečíte aj vytvorenie zate­pleného sokla. Ďalšou možnosťou je vytvorenie strateného debnenia z tepelnej izolácie z tvrdeného polystyrénu Austrotherm XPS TOP 30 GK v procese výkopových prác základových konštrukcií, kde v jednom technologickom postupe zabezpečíte aj debnenie aj izoláciu základových pásov po obvode.

Druhou možnosťou, ako zabezpečiť celoplošné zateplenie základových konštrukcií, je pri variante základovej dosky použiť Austrotherm XPS – tepelnoizolačný systém základovej dosky, ktorý slúži na zateplenie základovej dosky zo spodnej strany. Vhodné materiály na toto riešenie sú Austrotherm XPS TOP 50 SF, resp. 70 SF, ktoré sú extrémne odolné proti tlaku a sú ideálne ako tepelná izolácia pod základovú dosku pre stavebné objekty rôzneho charakteru (rodinné domy, stavby pre ubytovanie a služby, bytové a polyfunkčné objekty, priemyselné objekty).