Novinky a informácie

Vyššia skladovacia kapacita, rýchlejšie uspokojenie dopytu

Rozširujúce sa portfólio výrobkov a vzrastajúci dopyt po produktoch Austrothermu sú hlavné dôvody, ktoré nás viedli k výstavbe nových skladovacích hál. Tento krok výrazne prispel k vyššej pružnosti vo výrobe a v skladovaní, čo nám zároveň umožňuje rýchlejšie reagovať na aktuálne potreby našich zákazníkov.

V priestoroch Austrothermu toho roku pribudli tri nové skladové haly, pričom posledná z nich bola uvedená do prevádzky koncom júna. Na dlho nevyužívaných plochách boli postavené tzv. stanové haly, vďaka ktorým sme zvýšili kapacitu skladovania zhruba o 85 %. Potreba rozšírenia skladovacej plochy vyplynula jednak z rozširujúceho sa portfólia, do ktorého boli zaradené za posledné mesiace viaceré výrobky (ako napríklad GrEPS Reflex, GrEPS Kombi, uniplatne, systémové dosky), jednak zo vzrastajúceho záujmu zákazníkov o tepelné izolácie od Austrothermu.

Nové sklady nám umožňujú disponovať väčšími zásobami vlastných i dovozových produktov, a teda zvýšiť spokojnosť zákazníkov, ktorých dopyt po našich produktoch môže byť uspokojený bez nutnosti čakania na izoláciu niekoľko týždňov. Veríme, že to pomôže zákazníkom a obchodným partnerom najmä počas hektických stavebných sezón, kedy je požiadavka na rýchle dodanie tovaru obzvlášť dôležitá.