Podlahové konštrukcie

Podkrovie

Zabráňte 25 % strate energie

Keď sa podkrovie nevyužíva na obytné účely, strop nad najvyšším podlažím treba perfektne zatepliť. Najmä pri nedostatku miesta sa vypláca zlepšený tepelnoizolačný účinok kombinovanej tepelnoizolačnej platne Austrotherm GrEPS Kombi, ktorá dýcha a je ihneď pochôdzna alebo Austrotherm EPS Kombi.

V novostavbách a pri rekonštrukcii

Tento špeciálny výrobok sa dá použiť na dodatočné vytvorenie tepelnoizolačnej vrstvy nezateplených starých stavieb, pri ktorých môžu straty energie cez strop najvyššieho podlažia dosiahnuť až 25%. A práve v takom prípade sa oplatí zatepliť. 

Prečo zatepliť aj podlahu podkrovia?

Na ušetrenie energie a minimalizovanie tepelných strát je vyrobená kombinovaná platňa Austrotherm GrEPS Kombi a Austrotherm EPS Kombi, ktorá umožní jednoduchým spôsobom sanovať povalový priestor z hľadiska tepelnej techniky. Zo skúseností vieme, že väčšina podláh na povale nemá žiadnu tepelnú izoláciu a straty tepla sú veľmi veľké, lebo stropná konštrukcia doslova odsáva teplo z vykurovanej miestnosti a odvádza ho smerom nahor do priestoru povale. Tepelná izolácia má svoje opodstatnenie aj v letných mesiacoch, lebo v letných horúčavách dosahuje teplota v priestore povaly 40 – 55 °C a teplo sa šíri do celého domu a neúnosne znepríjemňuje život obyvateľov domu. 

Ako vytvoriť zateplený a ihneď pochôdzny priestor v podkroví

  • dosky spracujete pomocou bežného náradia na opracovanie dreva
  • dôkladne očistite a zbavte sa nerovností na podlahe, veľké nerovnosti sa odporúča vyrovnať vrstvou piesku
  • na vyrovnaný povrch použite separačnú fóliu
  • dosky ukladajte tesne vedľa seba, so spojmi na väzbu
  • spoj vytvorený stupňovitou drážkou sa pre dokonale pevné spojenie odporúča zlepiť polyuretánovým lepidlom