Základové konštrukcie, steny, podlahy v kontakte s pôdou, sokle

Konštrukcie v kontakte s pôdou

Tepelná izolácia pivničnej obvodovej steny sa aplikuje na jej vonkajšiu stranu, aby sa znížili tepelné straty vykurovaných, ale aj nevykurovaných pivničných priestorov. Takýto druh tepelnej izolácie by sa mal použiť vždy v rámci výstavby, aby sa v budúcnosti, pri inom spôsobe využívania pivnice (zriadenie hosťovskej izby, sauny, hobby-miestnosti a pod.) predišlo vzniku ďalších nákladov spojených s odkrývaním a dodatočným zateplením základov. Napokon, nikdy sa nedá vedieť, či pivnicu nebudú potrebovať napríklad deti a nebude sa musieť zmeniť na obývaný priestor. 

Výhody tepelnej izolácie pivničnej obvodovej steny s platňami Austrotherm XPS

  • intenzívny tepelnoizolačný účinok prináša úsporu nákladov vynaložených na energie a chráni životné prostredie
  • nedochádza k únikom tepla z pivničných priestorov = príjemná tepelná pohoda
  • v mieste ukončenia stropu a základov nevznikajú tepelné mosty
  • bezpečnosť vďaka tepelnoizolačnému materiálu Austrotherm XPS, ktorý je odolný proti vlhkosti a tlaku

Skladba tepelnej izolácie pivničnej obvodovej steny

Pri nízkoenergetickom dome by sa mali použiť tepelnoizolačné platne Austrotherm XPS s hrúbkou minimálne 10 cm. Platne sa nalepia priamo na hydroizolačnú vrstvu pomocou lepidla bez obsahu rozpúšťadiel (bitúmen alebo plast), ktoré sa nanesie bodovo. Bežne sa používajú tepelnoizolačné platne Austrotherm XPS so stupňovitou drážkou a aplikujú sa so spojmi na väzbu. Podľa možnosti sa treba vyhýbať spojom v tvare kríža. Platne sa ukladajú tesne vedľa seba. Následne sa stavebná jama zasype postupne po vrstvách s výškou cca. 30 cm zásypovým materiálom, ktorý sa zhutní pomocou ľahkého mechanizmu.