Priemyselné stavby/Špeciálne produkty

Špeciálne produkty

Produkty spoločnosti Austrotherm je možné využiť aj do priemyselných stavieb, do wellness zariadení, ako tepelnoizolačnú výplň do murovacích tvaroviek, na umelecké alebo kreatívne účely (v dizajne, sochárstve apod.). 

Austrotherm Resolution – superetenká izolácia

 • potrubné vedenia
 • sendvičové panely
 • roletové boxy
 • parapetné dosky
 • klimatizačné jednotky
 • dutiny v kombinácii s tehlami

Austrotherm EPS - flexibilné použitie

 • balenia
 • dopravné stavby na vytvorenie ľahčených násypov a podloží
 • zariadenie vo wellness centrách
 • umelecká oblasť - sochárstvo
 • dekorácie

Austrotherm XPS – odoláva tlaku a vlhkosti

 • sendvičové panely
 • špeciálne balenia
 • roletové boxy
 • parapetné dosky
 • umelecké účely - sochárstvo