Napísali o nás

Aplikácia nopovej fólie na zateplené pivničné murivo

Aplikácia nopovej fólie na tepelný izolant je nasledovná:

  • odkopanie zateplených základov, po celej hĺbke, aby sa tam vedel dostať s nopovou fóliou (pracovná škára cca 600 mm)
  • priloženie nopovej fólie k zatepleniu (pupčeky fólie smerom k tepelnej izolácii), nekotviť ju cez izolant, kotviť ju iba vo vrchenj časti pri sokly, pri spodnej strane základu ju vyhnúť smerom od základu, aby voda odtekala od základových konštrukcií
  • následne na nopovú fóliu položiť ochrannú geotextíliu cca 300 g/m2
  • potom výkop zasypať kamenivom frakcie napr. 16/32 a zhutniť, može sa poprípade použiť aj zemina