História skupiny Austrotherm

 

Skupina Austrotherm už od roku 1953 prináša riešenia, ktoré ľuďom pomáhajú šetriť energie. A to vďaka vývoju, výrobe a presadzovaniu tepelnoizolačných materiálov, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu.

Skupina má výrobné závody v 11 krajinách Európy: Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Nemecko, Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Maďarsko a Turecko.

Skupinu Austrotherm plne vlastní rodinný podnik Schmid Industrie Holding, do ktorého patrí viac ako 90 spoločností v 22 krajinách.

1953

Počiatky skupiny Austrotherm siahajú do roku 1953, kedy Oswald Nowotny začal ako prvý podnikateľ v Rakúsku s výrobou styroporu. Na začiatku sa zameral na dekoratívnu oblasť – figuríny vo výkladoch alebo busty. Expandovaný polystyrén (EPS) – ako sa styropor odborne nazýva – bol vynájdený o rok skôr ako ho objavil nemecký chemický koncern BASF Ludwigshafen.

1964

Vlastný potenciál značky Styropor spočíval vo vynikajúcich tepelnoizolačných vlastnostiach, vďaka ktorým Nowotny skonštruoval výrobné zariadenie na EPS – izolačné dosky. V roku 1964 postavil v Purbachu závod na výrobu dosiek, ktorý svojou kapacitou viac ako 30.000 m³ ročne pokrýval rastúci dopyt až do začiatku 80-tych rokov.

1980

V roku 1980 získava firmu Nowotny Friedrich Schmid, vlastník firmy Wopfinger Stein- und Kalkwerke. S odbytom cca 18.000 m³ dosiahol Nowotny v tej dobe ročný obrat 945 tisíc EUR. Obe ropné krízy a s tým spojená vlna zdražovania energií spôsobila, že konkrétne pri vykurovaní a tepelnej izolácii sa energetické úspory stali takmer príkazom. Nowotneho EPS dosky boli vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam ihneď prijaté na domáci stavebný trh a už dva roky po prevzatí výroby Friedrichom Schmidom sa museli rozšíriť výrobné kapacity.

1982

Potrebné rozšírenie výrobnej kapacity sa podarilo firme Nowotny naraz a síce prevzatím výrobného závodu na styropor so sídlom v Pinkafelde.

1990

V priebehu dvoch rokov investovala spoločnosť viac ako 4 mil. EUR a vybavila závod Pinkafeld moderným výrobným zariadením, ktoré umožnilo rozšírenie kapacity. V Purbachu bola na začiatku roka 1990 zahájená výroba extrudovaného polystyrénu - XPS. Do tejto doby bol XPS do Rakúska dovážaný.

1991

V roku 1991 prevzal Austrotherm podnik firmy Dämmstoffe Nowotny v maďarskom Györe. Austrotherm od tohto momentu vyrába veľmi kvalitné tepelnoizolačné dosky s použitím západných surovín aj pre maďarský trh.

1993

Pri príležitosti 40-teho jubilea firmy dostáva podnik od predsedu spolkovej krajiny Rakúskej republiky Burgenlandu Karla Stixa národný znak zeme Burgeland.

1993

V lete 1993 bol založený Austrotherm Poľsko v Osvienčime. Závod je vzdialený asi 40 kilometrov od Katovíc a zásobuje územie so 4 miliónmi obyvateľov.

1994

Aby sa po celej Európe zaistila jednotná propagácia značky, vystupuje firma od roku 1994 pod názvom Austrotherm GmbH aj v Rakúsku.

1995

Na začiatku leta 1995 sa uvádza do plnej prevádzky nové výrobné zariadenie na XPS v závode Purbach. Na základe toho je Austrotherm podstatným hospodárskym činiteľom pre oba slabé regióny Purbach a Pinkafeld. 2. októbra 1995 bol Austrothermu zapožičaný štátny znak Rakúskej republiky za vynikajúcu kvalitu výrobkov a za zásluhy pre rakúsky región v rámci slávnostného aktu prezidentom Burgenlandskej hospodárskej komory Franzom Kröpflom.

1997

Začiatkom novembra 1997 bol uvedený do prvej prevádzky tretí závod Austrotherm na výrobu polystyrénu vo východnej Európe. V Bratislave bolo vybudované vysoko moderné výrobné zariadenie na EPS a zároveň boli zmodernizované skladové a kancelárske priestory.

1998

27. mája 1998 získal Austrotherm ako jeden z prvých výrobcov tepelnoizolačných hmôt v Rakúsku certifikáciu ISO 9001. Zákazníci sa tak môžu spoliehať na to, že výrobky Austrotherm, rovnako ako manažment kvality a služieb, bude bez výnimky zodpovedať požiadavkám aj v budúcnosti.

1999

V Skierniewici – medzi Varšavou a Lodžiou – bol v roku 1999 uvedený do plnej prevádzky druhý poľský závod skupiny Austrotherm na výrobu EPS.

1999

Vďaka vynikajúcemu výkonu inžinierov Austrotherm sa v auguste 1999 podarilo uviesť na trh novú generáciu tepelnoizolačných dosiek. Použitím vzduchu, ktorý vypĺňa obsah jednotlivých komôr zodpovedá nový „Austrotherm XPS TOP“ najvyšším ekologickým požiadavkám. Veľká časť investovaných peňazí išla pritom do výskumu, ďalšieho vývoja a na ochranu životného prostredia. Náklady sa vyplatili. Výrobky TOP generácie sa vyznačujú veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, najvyššou mierou zaťaženia a maximálnej odolnosti voči vlhkosti a zároveň zodpovedajú ekologickým požiadavkám.

1999

Peter Schmid bol od 1.9.1999 menovaný za konateľa spoločnosti.

1999

V roku 1999 skupina Austrotherm vstupuje na rumunský trh. V septembri je uvedený do prevádzky novovybudovaný závod na výrobu EPS v Bukurešti na rozlohe 12.000 m², ráta s ročnou výrobou 400.000 m³ EPS.

2001

V meste Gyöngyös – asi 80 kilometrov od hlavného mesta Budapešť – zahájil výrobu druhý maďarský závod skupiny Austrotherm na výrobu EPS. Nový závod na výrobu tepelnoizolačných dosiek bol vybudovaný na rozlohe 26.000 m² a zamestnáva 20 zamestnancov. V meste Gyöngyös stojí jeden z najmodernejších a najvýkonnejších závodov celej skupiny Austrotherm, ročná kapacita je okolo 600.000 m³ EPS.

2003

V auguste 2003 bol otvorený nový veľmi moderný závod na výrobu EPS v srbskom Valjeve, 80 km od Belehradu. Nový závod bol vybudovaný na ploche 12.000 m² a vybavený najnovšou výrobnou technológiou "Made in Austria".

2003

Pri príležitosti 50-teho výročia existencie skupiny Austrotherm dostáva majiteľ Friedrich Schmid čestné uznanie územia Burgenland.

2004

V bulharskej Sofii sa začalo s výrobou tepelnoizolačných dosiek EPS v novom výrobnom závode, ktorý bol vybavený najnovšou výrobnou technológiou "Made in Austria".

2005

V roku 2005 bola zahájená výroba Austrotherm XPS s rakúskou kvalitou v Srbsku a počet závodov sa zvýšil na tri.

2006

V júni bol vybudovaný druhý závod na výrobu Austrotherm EPS v meste Horia v severovýchodnej časti Rumunska. Táto investícia umožňuje vývoz na Ukrajinu a do Moldavskej republiky. V roku 2008 sa začala aj výroba XPS.

2007

V severobosenskom Bihacu bol založený Austrotherm BH d.o.o., ktorého najmodernejší závod na výrobu EPS bol otvorený na začiatku roku 2008. Investičné náklady boli vo výške 8 mil. EUR. Výrobná kapacita tohto závodu slúži aj na export do Chorvátska. Na jeseň je priekopníkom tepelnoizolačných materiálov prepožičané „Rakúske vyznamenanie v oblasti životného prostredia“.

2008

Skupina Austrotherm otvára svoj prvý závod na výrobu EPS už aj v ázijskej krajine - Turecku. Do výrobného závodu pred bránami 15 miliónovej metropoly Istanbul sa investuje 5 mil. EUR. Ďalej je v bulharskom Aitose na pobreží Čierneho mora vybudovaný druhý bulharský závod na výrobu Austrotherm EPS. V Chorvátsku je založená filiálka a na Ukrajine posilnený predaj tepelnoizolačného materiálu. V októbri 2008 bol v maďarskom Szekszárde slávnostne otvorený tretí závod na výrobu EPS v Maďarsku. Celkové investície boli vo výške 5 mil. EUR s ročnou kapacitou výroby 400.000 m3 EPS.

2009

Austrotherm posilňuje svoje aktivity na Slovensku prevzatím 100% dcérskej spoločnosti so sídlom v Bratislave.

2010

V roku 2010 bolo do oboch rakúskych závodov a do rozvoja produktov investovaných 7,7 mil eur. V Pinkafelde bolo investované do zariadenia na výrobu expandovaného polystyrénu s prímesou grafitu s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami Austrotherm EPS PLUS. Ich predaj bol posilnený veľkou kampaňou "Therma mit dem Schild von Austrotherm". Rozšírený bol aj predaj extrudovaného polystyrénu Austrotherm XPS v Purbachu – začiatok výroby Austrotherm XPS TOP 50 a 70 pre extrémne zaťaženie. Vďaka inováciám získal Austrotherm ocenenie "Arbeit durch Innovation" v rámci Burgenland. V chorvátskom Záhrebe bola založená dcérska spoločnosť.

2011

Gerald Prinzhorn bol, popri výkonnom spoločníkovi Petrovi Schmidovi, menovaný novým výkonným riaditeľom pre internacionalizáciu a predaj. Austrotherm dosiahol vďaka vynájdeniu revolučného WDVS-upevňovacieho systému KlebeAnker Duplex prvé miesto v kategórii veľkých firiem.

2012

V prvej polovici roku 2012 prebral Austrotherm EPS závod v meste Šamac, východná Bosna. Tým vznikla možnosť exportovať Austrotherm EPS aj do východného Chorvátska. Okrem toho bolo investovaných 8 mil. eur do energeticky úspornej optimalizácie výroby v rakúskych mestách Pinkafeld a Purbach.

2013

Vo Wittenbergu, v Nemecku, vzniká závod na výrobu Austrotherm XPS. V júni 2013 - pri príležitosti osláv 60. rokov Austrothermu prebral výkonný riaditeľ Peter Schmid cenu kraja Burgenland „Komturkreuz“ od Hansa Niessl.

2014

Austrotherm podpísal listinu o prebratí závodu Pinkafeld.

2015

Firma Austrotherm zavádza manažment životného prostredia podla ISO 14001 a energií podľa ISO 50001. Podnik je súčasťou organizácie IG Passivhaus Nemecko a Rakúsko.

2016

Austrotherm Slovensko spustil výrobu grafitového polystyrénu Austrotherm GrEPS v priestoroch svojho závodu v Bratislave. Investícia súvisí s nárastom dopytu po tepelnoizolačných materiáloch z grafitového polystyrénu na slovenskom trhu.