Napísali o nás

Vytvorenie nosného podkladu pod obklad a dlažbu nenasiakavou tepelnoizolačnou doskou

Ako náhradu za bežné murivo alebo sadrokartón možno na vytvorenie vnútorných deliacich stavebných konštrukcií v priestoroch s trvalým zaťažením vodou použiť obojstranne povrchovú upravenú dosku z extrudovaného polystyrénu, ktorá je vystužená sklotextilnou mriežkou a pokrytá vrstvou malty.

Spracovanie dosiek

Tepelnoizolačnú nenasiakavú dosku je možné na potrebný rozmer rezať pomocou bežného náradia – ručnej píly alebo elektrickej priamočiarej píly, či okružnej píly. Rovnakým náradím je možné do dosiek vyrezať aj potrebné otvory, napr. na upevnenie umývadla.

Lepenie dosiek

Na dosku s potrebným rozmerom a hrúbkou sa nanesie po obvode pás lepiacej malty s hrúbkou 30 až 40 mm

a v strede dosky sa vytvoria terče s priemerom približne 80 mm. Lepidlo musí pokryť aspoň 40 % zadnej strany tepelnoizolačnej nenasiakavej dosky. Postup lepenia dosiek je identický ako pri aplikácii bežného EPS pri zhotovovaní zateplenia obvodového plášťa vonkajším tepelnoizolačným kontaktným systémom (ETICS). Doska sa priloží na stenu a pritlačí pomocou dlhej laty tak, aby sa dodržala potrebná rovinnosť. Dosky sa lepia na okolité zvislé alebo vodorovné konštrukcie na doraz, bez medzier a škár, na väzbu tak, aby nevznikla priebežná zvislá škára.

Vytvorenie deliacej konštrukcie

Na nalepenú dosku sa po zaschnutí lepiacej malty v mieste budúcej deliacej konštrukcie pomocou akumulačného skrutkovača samoreznými skrutkami pripevnia spojovacie prvky. Pred vložením tepelnoizolačnej nenasiakavej dosky do uchyteného spojovacieho prvku sa na styčnú plochu dosky nanesie

po celej výške lepiaci tmel, prípadne lepiaca malta. Rovinnosť osadenia dosky sa skontroluje vodováhou. Na

dosku opäť pripevní (na výšku dosky sa odporúčajú minimálne 3 ks) a na styčnú plochu dosky sa pred osadením opätovne nanesie po celej výške lepiaci tmel, prípadne lepiaca malta. Postup sa opakuje podľa potreby na vytvorenie celej deliacej konštrukcie. Následne sa styčné plochy jednotlivých dosiek v rohoch sprchovacieho kúta prekryjú hydroizolačnou hmotou, do ktorej sa vloží tesniaca páska, a zapracuje sa vrstvou hydroizolačnej hmoty. Tým sa zabráni pretekaniu vody. Styčné plochy jednotlivých dosiek sa prekryjú 100 mm pásom sklotextilnej mriežky, ktorý sa zapracuje vrstvou lepiacej malty (tzv. výstužná vrstva).

Článok si môžete prečítať

v magazíne Stavebné materiály 5/2017 alebo si článok stiahnite TU