Magazín

Je polystyrén plast a aké sú možnosti jeho recyklácie?

Polystyrén je v stavebníctve vďaka svojim širokým možnostiam využitia stále obľúbenejším materiálom. Ako je to však so stavebnými polystyrénmi z pohľadu recyklácie? Je vôbec možné považovať polystyrén za plast a akým spôsobom je možná jeho likvidácia či opätovné využitie? 

Výborné izolačné vlastnosti, vysoká odolnosť ale aj dlhá životnosť. To je len niekoľko výhod, pre ktoré je polystyrén v stavebníctve stále obľúbenejším materiálom. S rastom jeho popularity sa však určite oplatí zamyslieť nad jeho zaradením a v neposlednom rade aj jeho dopadom na životné prostredie. Na pozadí stále prísnejšej legislatívy je dôležité efektívne zabezpečiť účinnú recykláciu tohto materiálu. 

 

Môžeme polystyrén považovať za plast? 

Hneď na úvod začnime správnym zaradením polystyrénu. Ako už samotný názov tohto materiálu napovedá, za jeho vznikom stojí polymerizácia styrénu. Považujeme ho za polymér a patrí medzi plasty, čiže aj produkty bežnej spotreby z penového polystyrénu by mali končiť v žltých kontajneroch. V stavebníctve sa používajú dva druhy polystyrénu – extrudovaný s označením XPS a expandovaný s označením EPS, ktoré sa od seba odlišujú vlastnosťami ale aj výrobným postupom. 

 

Recyklácia expandovaného polystyrénu EPS

Medzi hlavné výhody expandovaného polystyrénu patria nielen vynikajúce izolačné vlastnosti ale aj jeho bezpečnosť vo všetkých fázach životného cyklu. S tým súvisí aj to, že v tento typ polystyrénu je možné recyklovať a opätovne využiť. Ide o biologicky nezávadný materiál, ktorý je po správnej recyklácii možné opätovne využiť na výrobu nových izolačných alebo obalových materiálov. 

 

Recyklácia extrudovaného polystyrénu XPS

Recyklácia tvrdeného polystyrénu je už o niečo tvrdším orieškom, a platí to naozaj doslovne. Vďaka svojej vysokej mechanickej odolnosti a prakticky nulovej nasiakavosti je jeho recyklácia o niečo náročnejšia. Využívajú sa na ňu špeciálne stroje, ktoré dosky z XPS doslova rozsekajú na menšie kúsky a následne z nich vytvárajú granulát. 

Stavebný polystyrén sa teda vďaka svojej dlhej životnosti a úplnej recyklovateľnosti aj napriek masovému využitiu nestáva ekologickou hrozbou.

Prečítajte si viac o zateplení fasády sivým polystyrénomvýzname zateplenia plochej strechy.