Šikmá strecha

Nadkrokvová tepelná izolácia šikmej strechy

Veľká pevnosť v tlaku tepelnoizolačnej vrstvy Austrotherm EPS Manzard a GrEPS Manzard umiestnenej nad krokvami umožňuje samonosnú montáž na krokvy. Pri tomto type tepelnej izolácie sa na rozdiel od tepelnej izolácie medzi krokvami vytvorí úplne homogénna hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy na celej strešnej ploche. 


Ďalšia výhoda spočíva v tom, že nosná konštrukcia krovu môže ostať odkrytá, čo je z hľadiska protipožiarnej ochrany správne zhotovená konštrukcia. Samozrejme však aj v tomto prípade treba dbať na vzduchotesné kladenie poistných hydroizolačných pásov, aby boli zabezpečené proti vetru. Dobré hodnoty tepelnej ochrany sa dajú dosiahnuť pri použití 40 mm hrubého podhľadu z profilovaného dreva s dvojitou drážkou. Pre túto konštrukciu sa udáva index nepriezvučnosti R’w 49 dB. 

Pre detailný návrh kladenia tepelnej izolácie a konzultáciu k materiálu, kontaktujte nášho produktového manažéra.

Upozornenie: Austrotherm GrEPS Manzard je výrobok, ktorý dodávame len na osobitnú objednávku.