Napísali o nás

Zastavte chlad od podlahy

Tepelná pohoda v interiéri začína od nôh. Myslite na to a pri zateplení tejto konštrukcie vyberajte správny typ a hrúbku izolantu. Poradíme vám s výberom vhodného polystyrénu do podláh.

Nedostatočne izolované podlahy zvyšujú spotrebu energie o 8 až 10 %, bez ohľadu na to či ide o novostavby alebo staršie budovy. Dostatočná hrúbka dobre zvoleného izolantu v podlahovej konštrukcii významne prispeje nielen k úsporám financií, ale najmä k zvýšenému tepelnému i akustického komfortu obyvateľov domu.

Ako vybrať vhodný izolant do podlahy

Výber izolačných materiálov je dnes široký. Pri výbere tepelnoizolačného materiálu treba hľadieť aj na potenciál úspor, ktoré zateplenie podláh prinesie v budúcnosti. V tomto smere sa zateplenie s polystyrénom vyznačuje najrýchlejšou návratnosťou investícií v porovnaní s ostatnými materiálmi. Hrúbku tepelnej izolácie preto treba nadimenzovať tak, aby stavebníkovi dlhodobo prinášala úspory a vysokú kvalitu bývania. „Rozdiel v cene izolácie z polystyrénu s rôznymi hrúbkami je zanedbateľný. Úspory, ktoré prináša, sú však trvalé,“ upozorňuje Roman Pindeš, produktový manažér Austrotherm.

Mimoriadny výkon za výhodnú cenu prináša stavebníkom expandovaný polystyrén (EPS). Ide o vhodný materiál na zabezpečenie tepelnej izolácie nad suterénom, exteriérom či terénom. Pri izolácii podláh sa dobre hodí do interiérov. Možno ho tiež použiť aj v priestore s vyššou vlhkosťou, v suterénoch a medzi trámové stropy.

V prípade požiadavky na menšiu hrúbku pri zachovaní tepelnoizolačných vlastností je vhodnou voľbou sivý polystyrén, napríklad Austrotherm GrEPS. V porovnaní s bielym umožňuje sivý polystyrén dosiahnuť až o 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti pri rovnakej hrúbke materiálu.

Tvrdený polystyrén XPS s nezameniteľnými výhodami

Pre použitie v podlahových konštrukciách je mimoriadne vhodný extrudovaný tvrdený polystyrén (XPS). S expandovaným polystyrénom ho spájajú výhody v podobe dlhej životnosti, jednoduchej manipulácie a spracovania, ako aj dobrá recyklovateľnosť, ktorá šetrí životné prostredie.

Tvrdený polystyrén XPS sa v porovnaní s bielym alebo sivým polystyrénom vyznačuje vysokou mechanickou pevnosťou. XPS dosky sú odolné proti vysokému až extrémnemu zaťaženiu. Ide o materiál vhodný do podlahových konštrukčných skladieb s požiadavkou pre vysoké tlakové zaťaženia. „Materiál má uzavretú bunkovú štruktúru. V prípade správnej aplikácie je preto nenasiakavý, vďaka čomu si trvalo udržiava vysokú odolnosť proti mrazom aj vlhkosti,“ zdôrazňuje Roman Pindeš.

Možno ho použiť podobne ako expandovaný polystyrén pri izoláciách v interiéri, vo vlhkých priestoroch, ako je suterén, pod stropnú konštrukciu v nevykurovanom priestore, v kúpeľniach a podobne.

Správna hrúbka tepelnej izolácie do podláh

Pre správne určenie hrúbky tepelnej izolácie podlahy treba zohľadniť množstvo aspektov. Tento úkon preto patrí do rúk projektantovi. Ten vezme do úvahy konkrétny stav stavebných konštrukcií, účel miestností a teplotnú oblasť, v ktorej sa objekt nachádza.

Významnú úlohu v procese návrhu zohráva tiež skutočnosť, že požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti budov, vrátane podlahových konštrukcií, sa budú v blízkom období ešte viac sprísňovať. „Ak posudzujeme samotný izolant, na splnenie normou požadovanej cieľovej odporúčanej hodnoty tepelného odporu R postačuje tepelnoizolačná vrstva z XPS s hrúbkou 10 cm,“ hovorí Roman Pindeš.

V prípadoch s obmedzenou svetlou výškou miestností je možné hrúbku izolácie v podlahách eliminovať výberom materiálov, ktoré majú až o 40 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Je to supertenká tepelná izolácia na báze difúznej rezolovej peny Austrotherm Resolution.

Článok si môžete prečítať

v denníku Stavebné noviny

na tzbportal.sk

abc-byvanie.sk

najnovsie.sk