Novinky

Ako zateplit’ podlahu podkrovia s Austrotherm GrEPS Kombi

Pracovný postup zateplenia podlahy podkrovia

 

Príprava podkladu

Na prípadné vyrovnanie podlahy (podkladu) sa odporúča použiť sádrový podsyp (odporúča sa použiť separačnú parotesnú fóliu).

Ukladanie

Tepelnoizolačné dosky sa ukladajú na väzbu, s minimálnym presahom 250 mm. Dosky sú vyrobené s presahom vrchnej sádrovláknitej dosky 15 mm, čo zabezpečuje pevné spojenie jednotlivých dosiek po uložení na podklad.

Lepenie

Pre dosiahnutie pevnej a stabilnej podlahy sa odporúča vzájomné lepenie dosiek pomocou jednozložkového

nízkoexpanzného polyuretánového lepidla vhodného na lepenie EPS a XPS tepelnoizolačných dosiek. Lepidlo sa

aplikuje na styčné plochy dosiek.

Rezanie

Rezanie sa odporúča realizovať pomocou bežného náradia na opracovanie dreva. Odporúča sa rezať v otvorených, alebo dobre vetraných priestoroch.

Vedenie TZB rozvodov a elektroinštalácie

Pri prechádzaní TZB rozvodov a elektroinštaláciev tepelnoizolačných doskách sa odporúča zarezať presnú

drážku do vrstvy tepelnej izolácie GrEPS. V prípade veľkej vzduchovej medzery medzi rozvodmi a tepelnou izoláciou GrEPS sa odporúča vyplniť túto medzeru polyuretánovou nízkorozpínavou penou.

Uložené tepelnoizolačné dosky GrEPS Kombi

Tepelnoizolačnými doskami sa dajú jednoducho a rýchlo vyriešiť kritické konštrukčné detaily, prechody a spoje iných konštrukcií nachádzajúcich sa v povalovom priestore.

Finálna nášlapná vrstva

V prípade riešenia obytného podkrovia je možné na tepelnoizolačné dosky aplikovať rôzne druhy finálnej

nášlapnej vrstvy. Odporúča sa dodržať technologické postupy dodávateľov jednotlivých komponentov podlahovej konštrukčnej skladby.

Súvisiace produkty

Austrotherm GrEPS Kombi