Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "webPushNotification" in class "Seam\SeamTemplate\Controller\TemplateController".

Tepelná izolácia základovej dosky

Zateplenie základovej dosky

Najvyššie požiadavky na Austrotherm XPS
Domy sa stavajú čoraz väčšie a ťažšie a tlak na tepelnú izoláciu pod základovou doskou je enormne veľký. Tepelnoizolačné materiály Austrotherm XPS s vysokou odolnosťou proti tlaku sú preto veľmi vhodné na vytvorenie tepelnoizolačnej vrstvy pod základovou alebo podlahovou doskou veľkokapacitných garáží, letiskových dráh a klzísk.

Základy pre pohodu
Aby ste budovu uchránili pred zimou, najlepšie urobíte, keď tepelnú izoláciu použijete tam, kde je jej kontakt so studeným podkladom a s pôdou vystavenou vplyvu vlhka najrozsiahlejší, teda v základoch a v pivnici. 

Pod základové dosky je ideálnym riešením použiť tepelnoizolačný materiál Austrotherm XPS TOP 50 alebo Austrotherm XPS TOP 70, aby sa predišlo vzniku tepelných mostov a porúch stavieb. Celý dom potom bezpečne stojí na tepelnej izolácii XPS. A keď zateplíte aj obvodové steny pivnice, celá pivnica bude pod ochranou obalu z XPS a obývateľná celoročne. 

Dobre zateplené základy
Aby sa predišlo riziku sadania budovy a vzniku trhlín v neskoršom období, odporúčame použiť Austrotherm XPS TOP 50, resp. Austrotherm XPS TOP 70, ktorý výrazne znižuje riziko vzniku poruchy. Tepelnoizolačné dosky odporúčame použiť aj v mieste účinku veľkých bodových zaťažení, pri podperách, schodiskových otvoroch v strope, pri prievlakoch.

Austrotherm XPS tepelnoizolačný systém základovej dosky je zložený z

  • tepelnoizolačné dosky Austrotherm XPS® TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS® TOP 70 SF (so stupňovitou drážkou) sa pospájajú do kompletnej podlahovej platne
  • debnenie sa vytvorí odrezaním tepelnoizolačných dosiek Austrotherm XPS® TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS® TOP 70 SF na požadovanú výšku. (pozn. dosky vytvárajúce debnenie by mali byť min. hrúbky 100 mm)
  • pomocou rýchloskrutiek Austrotherm sa do každej debniacej dosky upevnia 2 – 4 systémové uholníky Austrotherm
  • na spojenie a spevnenie rohov debnenia sa používajú systémové uholníky Austrotherm
  • pre správne a normové riešenie sa na debniacu dosku Austrotherm XPS® TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS® TOP 70 SF priskrutkuje prídavný uholník Austrotherm