Magazín

Dotácia na zateplenie v roku 2020

Už niekoľko rokov je možné na Slovensku čerpať dotácie na zateplenie a v roku 2020 to nebude inak. Pozreli sme sa na to, aké sú podmienky pre získanie tejto dotácie, v akej výške je možné dostať dotáciu na zateplenie a tiež, aký je účel týchto stimulačných opatrení. 

Ak ste vlastníkom staršieho domu, ktorý práve nevyniká energetickou efektivitou, možno je ten správny čas začať premýšľať nad jeho zateplením. Motiváciou na uskutočnenie tohto kroku je nielen zníženie prevádzkových nákladov a dosiahnutie vyššieho komfortu bývania ale aj dotácia, ktorou je možné vykompenzovať časť nákladov na zateplenie. 

Dotácie na zateplenie sú u nás dostupné od roku 2016 a vláda SR si od nich sľubuje predovšetkým zvýšenie podielu zateplených rodinných domov. Nie sú to však jediné ciele, ktoré má dotačná politika napĺňať. V neposlednom rade ide o zlepšenie technického stavu rodinných domov, znižovanie ich energetickej spotreby a tieto opatrenia majú napokon aj pozitívny dopad na životné prostredie.

Pre aké rodinné domy sú určené dotácie na zateplenie? 

Ak máte záujem čerpať dotáciu na zateplenie, je potrebné splniť niekoľko podmienok a zároveň ich splnenie preukázať v rámci podanej žiadosti. Základné podmienky pre získanie dotácie na zateplenie rodinného domu: 

- Musí ísť o rodinný dom stojaci na území Slovenskej republiky
- Rodinný dom musí mať aspoň 10 rokov
- Rodinný dom musí byť určený výlučne na bývanie
- Maximálna plocha podlahy môže byť 150 m2 (jednopodlažný dom), 300 m2 (dvojpodlažný dom)

Ako je možné využiť dotáciu na zateplenie?

V zmysle stanovených podmienok je možné dotáciu na zateplenie využiť na všetky prvky, ktoré prispievajú k zníženiu tepelných strát, resp. prispievajú k zvyšovaniu energetickej efektivity stavby. Príspevok tak nemusíte využiť na zateplenie fasády polystyrénom ale napríklad aj na výmenu okien, kotla či zateplenie kúpeľne. Samozrejme, pri žiadaní je potrebné dokázať, že uvedené kroky znížia tepelné straty rodinného domu.

Aká je maximálna výška dotácie na zateplenie rodinného domu? 

V tomto roku bola maximálna výška dotácie 8 800 eur s DPH, respektíve maximálne 40% z oprávnených výdavkov. Podľa aktuálnych informácií zostáva maximálna výška dotácie na zateplenie rovnaká aj v budúcom roku.

Ako to bolo s dotáciami na zateplenie tento rok a čo nás čaká v roku 2020? 

Tento rok sa uskutočnilo už 5. kolo, v rámci ktorého bolo možné podať žiadosť o príspevok na zateplenie rodinného domu. S novými žiadosťami je teda potrebné aktuálne ešte počkať, avšak podľa odhadov bude nové kolo podávania žiadostí spustené už v 1. štvrťroku 2020. Tento čas môžete využiť na prípravu a skompletizovanie vašej žiadosti. 

Každého, kto má o dotáciu na zateplenie rodinného domu záujem, určite poteší, že tento rok došlo novelou zákona o energetickej efektívnosti k čiastočnému zjednodušeniu podmienok pri podávaní žiadosti. V rámci novely totiž štát upustil od podmienky, že zatepľovanie musí realizovať licencovaná firma. V praxi to znamená väčší výber spomedzi dodávateľských firiem, avšak aj naďalej platí povinnosť žiadateľa predložiť spracovaný projekt zateplenia rodinného domu aj spolu s energetickým hodnotením. Okrem toho, v zmysle novely už taktiež nebude potrebné preukazovať splnenie hygienických kritérií.

Prečo sa oplatí zatepliť rodinný dom?

Hoci zatepľovanie bytových domov už vo väčšej miere prebieha, pri starších rodinných domoch sa miera zatepľovania pohybuje len okolo 35%. Kvalitným zateplením rodinného domu pritom môžete len získať. Zateplenie rodinného domu sa prejaví nielen na nižších účtoch za vykurovanie, ale aj  zvýšením celkového komfortu bývania.

Ako postupovať, ak chcete získať príspevok?

  • overte si, či spĺňate podmienky na získanie podpory na zateplenie
  • pripravte si potrebné podklady k žiadosti
  • podajte si žiadosť prostredníctvom elektronického formulára
  • žiadosť v tlačenej forme odošlite spolu s prílohami na adresu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Všetky aktuálne informácie a podmienky získania dotácie sú dostupné na webovej stránke ministerstva byvajteusporne.sk.

 

 

Máte záujem o tepelnoizolačný materiál značky Austrotherm, alebo potrebujete poradiť pri výbere materiálu či riešenia? Kontaktujte nášho regionálneho zástupcu.