Bytový dom „Nový háj“ Bratislava, Slovensko

1 / 1

Vybrané produkty

Realizátor: ITB
Hlavný dodávateľ: Me&Co a.s., Bratislava
Realizácia: 2013/2014
Zástupca Austrotherm: Robert Huber