Pasívny dom

Pasívny dom predstavuje koncepciu budovy budúcnosti s čoraz významnejším potenciálom. Nepotrebuje aktívny vykurovací systém a popri extrémne nízkych nákladoch na vykurovanie zaručuje totálnu tepelnú pohodu – v zime aj v lete. 

Najdôležitejšie kritériá pasívneho domu

  • Perfektná tepelná izolácia stien, strechy a podláh
  • Žiadne tepelné mosty
  • Vzduchotesnosť
  • Komfortné vetranie

Maximálna ročná potreba tepla ≤ 15 kWh/(m²a) – čo zodpovedá cca. 1,5 l vykurovacieho oleja/m² obytnej plochy a rok. 

Štandard pasívneho domu v kWh/m²a vychádza najmä z ekonomického uvažovania smerujúceho k tomu, aby sa osobitný vykurovací systém stal zbytočnosťou, lebo systém prívodu vzduchu pretransportuje požadované vykurovacie teplo. Pretrvávajúce minimálne straty tepla potrebné na nahradenie tepelnej straty spôsobenej vetraním sa v pasívnom dome takmer úplne vyrovnajú „pasívnymi“ energetickými príspevkami, ktoré nestoja nič. 

Pasívne energetické príspevky

  • insolácia cez okná a iné priesvitné plochy
  • teplo pochádzajúce z osvetlenia a z elektrických prístrojov, ako aj
  • teplo, ktoré vyžaruje ľudské telo v budove

 

Pocit komfortu

Cieľom je udržať škodliviny a zdraviu škodlivé vplyvy na najnižšej možnej úrovni. 

  • Pri bežnej činnosti však každá osoba potrebuje 30 m³ čerstvého vzduchu na hodinu.
  • Komfortné vetracie systémy spĺňajú tieto požiadavky a zabezpečia hygienicky čistý vzduch v miestnostiach. A pomocou výmenníka tepla sa okrem toho ušetrí aj energia.
  • Minimálna prašnosť
  • Alergikov nezaťažuje peľ
  • Pachy a cigaretový dom sa odsávajú a nešíria sa v celom dome
  • Neexistuje prievan

Pri splnení všetkých kritérií (tepelná izolácia stien, strechy a podláh, bez výskytu tepelných mostov, vzduchotesnosť, vynikajúce komfortné vetranie) si ušetríte dokonca aj zriadenie osobitného vykurovacieho systému.