Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "webPushNotification" in class "Seam\SeamTemplate\Controller\TemplateController".

Novinky

Zateplujete plochú strechu? Získajte kladačský plán zadarmo.

 

Pre vytvorenie návrhu kladačského plánu a cenovej ponuky zašlite na  strechysymbolaustrothermpunktsk nasledovné informácie:

 • projektovú dokumentáciu, pôdorys alebo skicu s okótovanou polohou vpustov
 • kontaktné údaje
 • miesto stavby 

 • technické údaje

  • spádové dosky

   • počiatočná hrúbka spádu (h1)
   • hodnota spádu
   • materiál

Pozn.: odporúčame h1 minimálne 20 mm a veľkosť spádu min. 2%. Ponúkame produkty s 0,5% spádom a jeho násobkami (napr. 0,5%, 1%, 1,5%, 2%)

  • rovné dosky

   • hrúbka rovných dosiek (h2)
   • materiál

Pozn.: pri hrúbke h2 nad 200 mm sa rovné dosky rozdelia do 2 a viac vrstiev

  • výška atiky (h3)

Potrebujete pomôcť s podkladmi?

Kontaktujte nás: +421 905 537 980, strechysymbolaustrothermpunktsk

Výhody zateplenia a odvodnenia plochej strechy s izoláciou Austrotherm

Dostatočná hrúbka tepelnej izolácie je kľúčom k zníženiu energetickej náročnosti objektu a zníženiu environmentálneho zaťaženia životného prostredia.
Správne odvodnenie patrí medzi najdôležitejšie detaily plochej strechy, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu strešnej konštrukcie, jej životnosť a v konečnom dôsledku aj bývanie.
V prípade, že použijete na plochú strechu tepelnú izoláciu z expandovaného (bieleho) polystyrénu EPS môžete ušetriť až 20% celkových nákladov v porovnaní s inými druhmi izolačných materiálov.
Vďaka nízkej hmotnosti sa s polystyrénom jednoducho manipuluje a minimálne zaťažuje konštrukciu strechy. Jeho vlastnosti umožňujú rýchle rezanie bez špeciálnych ochranných pomôcok.
Rýchla výroba a dodanie materiálu. Vysoká presnosť a rýchlosť uloženia dosiek celého systému zateplenia plochej strechy, ktorú zabezpečuje prehľadné značenie dosiek a vypracovaný kladačský plán. Spádová vrstva je po uložení dosiek ihneď pochôdzna.