Nebojte sa plochej strechy

Ploché strechy boli dlho vnímané ako rizikové a do ich náročnej realizácie sa púšťal málokto. V súčasnosti sa jej už nemusíte báť.

Hlavnou príčinou zlého mena plochých striech je prvotná, vo väčšine prípadoch negatívna skúsenosť starších generácií. „Ploché strechy sa riešili materiálmi dostupnými v tej dobe, ktoré vo veľkej miere nespĺňali potrebné kvalitatívne normy. Realizačné firmy nedokázali dostatočne vyriešiť náročné konštrukčné detaily, čo viedlo k vzniku mnohých problémových zatekajúcich striech,“ konštatuje situáciu Roman Pindeš, produktový manažér spoločnosti Austrotherm. Ľudia ich v dnešnej dobe pri potrebnej rekonštrukcii automaticky nahrádzajú šikmými strechami. Neuvedomujú si dostupnosť veľkého množstva dnešných kvalitných materiálov.

Hlavné výhody plochej strechy

Plochá strecha je konštrukčne jednoduchšia ako „tradičnejšia“ šikmá a možno s ňou zastrešiť akýkoľvek pôdorysný tvar. Medzi jej ďalšie výhody patrí lepšia požiarna odolnosť. Vo všeobecnosti je viac odolná voči prehrievaniu, lebo uhol dopadu slnečných lúčov, a teda aj intenzita slnečného žiarenia je menšia ako pri šikmých strechách. Môže slúžiť aj ako pobytová plocha – terasa alebo strešná záhrada. „To bol nakoniec aj dôvod jej vzniku. Z architektonického a kompozičného hľadiska ponúka možnosť čistého tvaru,“ hovorí architekt Róbert Bakyta.

Plochá vs. šikmá strecha

Plochá strecha

+

jednoduché konštrukčné riešenie

rýchla a jednoduchá montáž

lepšia požiarna odolnosť

možnosť využitia priestoru – terasa, záhrada 

nižšia cena

dlhá životnosť

-

väčšia pôdorysná plocha objektu

Šikmá strecha

+

životnosť 

využiteľnosť podkrovia 

odolnosť voči poveternostným vplyvom 

veľký výber strešnej krytiny 

bezproblémové odvodnenie

 -

náročná realizácia 

možný vznik tepelných mostov pri nekvalitne realizovanej tepelnej izolácii 

vyššia cena 

nižšia požiarna bezpečnosť

Dobré rady na záver

Strecha vyžaduje kvalitný projekt, materiál, a hlavne odbornú a kvalitnú realizáciu.

Realizácia kvalitnej strechy chce čas. Unáhlená realizácia sa na každej streche podpíše rovnako ako nekvalitný materiál, nešikovný remeselník alebo nezodpovedný dodávateľ.

Potrebujete poradiť ako zatepliť a odvodniť strechu?

Kontaktujte nás na: strechysymbolaustrothermpunktsk