Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "webPushNotification" in class "Seam\SeamTemplate\Controller\TemplateController".

Vlna poklesu nezasiahla vlani všetkých stavivárov

Sľubný až dvojciferný nárast stavebnej výroby v predminulom roku vlani už nepokračoval. Vyhliadky na jej ďalšie zvýšenie sa nesplnili. Naopak, realitou v roku 2016 je viac ako desaťpercentný pokles produkcie na hodnotu 4,87 miliardy eur.