style

Zatepľovať znamená šetriť životné prostredie

Zem sa stále otepľuje. Klimatické modely predpovedajú, že pri rovnakej intenzite emisií skleníkových plynov do roku 2100 stúpne globálna teplota až o 3,5°C. Názory odborníkov na rozsah potrebných opatrení nie sú vždy jednotné, ale sme toho názoru, že je čas konať a obmedzovať produkciu skleníkových plynov.

Tepelnoizolačné materiály šetria klímu

Je najvyšší čas účinne šetriť energiou! Účinným prostriedkom je tepelná sanácia starých stavieb. Stará stavba sanovaná na úroveň pasívneho domu ušetrí dokonca viac než 90 % energie! Podstatnou súčasťou tepelnej sanácie je zateplenie fasády, strechy a spodnej strany pivničného stropu.Aktuality - novinky

Umožníme Vám zachovať dobový charakter fasády aj po zateplení!
Ponúkame fasádne profily, ktoré umožnia zrekonštruovať... 
Polystyrén značky Austrotherm v múzeu
V Slovenskom národnom múzeu sa nad... 
Austrotherm vsadil na energetickú hospodárnosť
Vo svojich výrobných závodoch v Pinkafelde... 
 
Jobs | Presse | Links | Archiv | Sitemap | Impressum | Nutzungshinweis | © by Austrotherm