style

Kontakty

Adresa

 

Austrotherm, s.r.o. 
Magnetová 11 
831 04 Bratislava

 

Objednávky, predaj a expedícia: +421 2 3266 1606

Fakturácia: +421 2 3266 1605

Mail: obchodne@austrotherm.sk


IČO: 17 316 189 
DIČ: 2020312052 
IČ DPH: SK2020312052

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l., 
Oddiel Sro, vložka č 612/B

 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky

SWIFT: UNCRSKBX

IBAN: SK 50 1111 0000 00112110 3000

 

 
Aktuality - novinky

Umožníme Vám zachovať dobový charakter fasády aj po zateplení!
Ponúkame fasádne profily, ktoré umožnia zrekonštruovať... 
Polystyrén značky Austrotherm v múzeu
V Slovenskom národnom múzeu sa nad... 
Austrotherm vsadil na energetickú hospodárnosť
Vo svojich výrobných závodoch v Pinkafelde... 
 
Jobs | Presse | Links | Archiv | Sitemap | Impressum | Nutzungshinweis | © by Austrotherm